IT-Ord-Z

Z39.50 ett protokoll skapat för databassökning över nätverk. Definierar regler för hur frågor ska ställas till en databas-server och hur servern ska returnera resultaten till klientprogrammet. Programpaketet WAIS utnyttjar Z39.50.
Zine ett magasin som finns på Internet. Alternativa uttryck kan vara Webzine, Netzine eller e-zine.
Zip en komprimeringsteknik som är vanlig på nätet. Programmet är shareware.