IT-Ord-X

X

 

X.400 e-post standard enligt OSI-modellen (Open Systems Interconnect). ISOs motsvarighet till SMTP (Internets e-postprotokoll).
X.500 katalogsystem över e-postadresser enligt OSI-modellen.
XML (extensible markup language) XML kan sägas vara en utökning av HTML och en förenklad variant av SGML, som är ett språk för att beskriva andra nformations klassificeringsspråk. Det är främst tänkt för användning på www, där det kan användas tillsammans med Java för att skapa avancerade, distribuerade och plattformsoberoende databassystem.
Xwindows fönstersystem för UNIX-datorer.