IT-Ord-W

W

 

W3 Se WWW
W3C (world Wide Web Consortium) ett konsortium bestående av alla stora marknadsaktörer för att försöka samla alla och skapa enhetliga standard och regler. The World Wide Web Consortium (W3C) (http://www.w3.org)
WAIS (Wide area information server) databasprogram i Internet. Baserar sig på klient/server-teknik och standardiserad sökning enligt Z39.50-protokollet. Innefattar även sökning med naturligt språk, lista med rankade träffar och relevansåterkoppling.
WAN (Wide area Network) datornät med stor geografisk spridning, ofta förbindelse mellan olika lokala nät.
WAV ett format för att lagra digitaliserat ljud.
Webbadress se URL.
Webbchat se IRC.
Webbdokument se HTML.
Webbklient det bäst beskrivande svenska begreppet för en ”browser”.
Webbläsare se webbklient och browser.
Webbmaster en person som är ansvarig för en webbsajt. Kan finnas en som ansvarar för tekniken och en för innehållet.
Webbserver en värddator som handhar hypertextdokument som är läsbara genom www med webbklientprogram. En webbserver kan innehålla flera domäner och sajter.
Webbsida se hemsida och HTML.
Webcrawler WWW-robot.
Web-hotell om man inte vill sätta upp en egen Web-server kan man hyra in sin information på en kommersiell server, ett s k Web-hotell. Det får ofta utan extra kostnad i sitt abonnemang. Utrymmet kan vara börja med 5-30 Mb beroende på avtal.
WebObjects ett utvecklingssystem från NeXT Software. Kompatibel med ActiveX.
Web-server en dator som är konstant inkopplad mot Internet och som innehåller www-dokument. Förr brukade dessa alltid vara Unix-datorer, men det är numera allt vanligare med en PC som server.
Web-TV en tillsats till vanliga TV-apparater som gör att TVn kan användas för att koppla upp sig till Internet och visa webbsidor.
Webzine ett magasin (tidskrift) som finns på en webb. Andra uttryck är Zine eller Netzine.
Win32API programmeringsgränssnittet mot Windows 95/NT. BESKRIVNING AV Win32API
Windows en populär grafisk omgivning för datorprogram på PC. De flesta PC idag har Windows 95 eller Windows 98 som operativsystem.
Winsock en DLL-fil som Microsoft Windows använder för att kommunicera med TCP/IP.
World Wide Web (WWW, W3 eller bara ”Web”) hypertextbaserat system för länkning av dokument över Internet.
www world Wide Web är en benämning på den samling av dokument med text och grafik som är lagrade på olika Internetanslutna datorer. Dokumenten är via länkar kopplade till varandra.
WWW-bläddrare program för läsning av sidor i WWW.
WWW-robot program som samlar in Www-sidor för indexering i en databas hos någon söktjänst som t.ex. AltaVista, Lycos eller InfoSeek.
WYSIWYG Kort för ”What You See Is What You Get”