IT-Ord-V

V

 

V.32 standard för seriell överföring vid 9 600 bit/s, full duplex
vactor (virtual actor) konstgjord men naturtrogen filmskådespelare som skapats med datorgrafik precis som dinosaurierna i filmen Jurassic Park.
vaporware (dunstvara) ett av många ord på -ware. Syftar på produkter som har lysande egenskaper när säljarna pratar om dem på datamässan, men som aldrig levereras.
Vax med versalt V (minidator från Digital, numera Compaq).
vcard föreslagen standard för utbyte av digitala visitkort. Ett vcard-anpassat adressregister eller en databas kan automatiskt läsa in eller uppdatera personuppgifter från ett vcard. Kortet kan komma som bilaga till e-post.
VDOLive en komprimeringsalgoritm och kommunikationsprotokoll för att sända dynamisk videoinformation över nätet.
vektor 1. en vektor har början, slut och riktning och kan i vanlig geometri ritas som en pil. Den kan också beskrivas med koordinaterna för ändpunkterna, alltså som ett antal tal i en bestämd ordning – hur många beror på hur många dimensioner man har.
vektoriserad om bild eller tecken: beskriven och återgiven med hjälp av geometriska formler. En vektoriserad bild eller bokstav kan återges i alla storlekar utan att bli taggig. Jämför bitmappad.
Veronica redskap för att söka efter rubriktexter i Gopher-servrar.
versalkänslig känslig för skillnaden mellan små och stora bokstäver. Vanligt i lösenord.
vhdl (very high speed integrated circuit hardware description language) ett mycket vanligt programspråk för konstruktion och beskrivning av elektroniska system. Det används när man skriver program som ska brännas in direkt i kretsar, asics.
vhe (virtual home environment) tanken att användare av mobil datakommunikation ska ha tillgång till samma datortjänster i hemmet som på arbetsplatsen. Umts-standarden innehåller specifikationer för förverkligandet av vhe.

 

 

video-on-demand (kabelvideo) utsändning av film och annat videomaterial (till exempel repriser på tv-program) över kabeltv-nätet till individuella tittare på tider som tittarna själva bestämmer.
virtual machine virtuell maskin
Virtual Reality (virtuell verklighet) ett försök att skapa en illusion av verklighet med hjälp av rörliga, oftast stereoskopiska bilder, ljud och ibland även påverkan av känselsinnet. Används inom simulering, utbildning, som ersättning för prototyper och modeller, för a
virtuell syftar på fenomen som mer eller mindre illusoriskt efterliknar företeelser i den fysiska världen. Det kan vara existerande företeelser, planerade företeelser (ritningar) eller spel och lekar. Virtuella företeelser brukar kunna samspela med betraktaren och
virtuell maskin ett dataprogram som simulerar en komplett dator. Ett välkänt exempel är den virtuella maskin som används för att köra programspråket Java. Genom att använda en virtuell maskin kan man utforma Java-koden likadant, oberoende av vilken hårdvara och vilket op
Virus (datorvirus är en programtyp som kan sprida sig själv mellan datorer (disketter och nätverk). Även om de flesta virus är oförargliga finns det många som kan ställa till med stor skada. Se till att skaffa dig ett antivirusprogram.
Visor en Palm-liknande handdator från företaget Handspring, Visor har samma operativsystem som Palm. Skillnaden är modulsystemet Springboard.
Visual Basic ett interpreterande skriptspråk för ”icke” programmerare. Från Microsoft.
vm virtuell maskin
voip (voice over ip) förmedling av tal (telefoni) med användande av internetprotokollet ip.
voxel motsvarighet till pixel (bildpunkt) i en tredimensionell bild som skapats med dator.
VPN (virtual private network) ett sätt att nyttja Internet som ett eget och säkert distributionsnät. Se även PPTP.
VR står för virtual reality. Se virtuell verklighet.
vr-hjälm en hjälm med inbyggda bildskärmar framför varje öga, samt avkännare för rörelser och ofta hörlurar. Kallas även för skärmmössa. Ansluts till dator och används i virtuell verklighet. När man rör på huvudet rör sig bilden i motsatt riktning så att den virtu
VRML (virtual reality modelling language) ett kodspråk för generering av objekt med länkar och andra egenskaper i virtuella tredimensionella miljöer.
vxd tillägg till filnamn. Står för Microsoft virtual device driver.