IT-Ord-U

U

 

Ultra DMA (ultra direct memory access) ett protokoll för överföring av data från en hårddisk till en dators arbetsminne via datorns buss. Ultra DMA/33 är dubbelt så snabb som föregående version, och medger en hastighet av 33,3 megabyte per sekund. Standarden har utvecklats av Intel och Quantum och väntas bli vanlig i nya datorer i slutet av 1998.
Ultrix den version av Unix som utvecklades av Digital (numera Compaq).

 

 

uml (unified modeling language) beskrivningsspråk för objektorienterad systemutveckling, föreslaget av företaget Rational. Det har utvecklats av Grady Booch, Ivar Jacobson och James Rumbaugh. Uml har vunnit anslutning från Digital, HP, IBM, Microsoft och andra storföretag.
umts (universal mobile telecommunications system) en teknik för den så kallade ”tredje generationen” av mobiltelefoner, som ska kunna hantera text, bild och video. Umts har anammats av de flesta leverantörer och beräknas vara i drift år 2002. Det bygger på gsm-tekniken, men använder frekvenser runt 2000 MHz. Umts är paketförmedlande, och bandbredden blir två megabit per sekund. – En alternativ lösning är edge.
underscore understreck __
understreck är det svenska namnet på engelska underscore, alltså tecknet _
universal serial bus (usb) ett gränssnitt mellan datorn och olika tillbehör. Det möjliggör så kallad plug-and-play, alltså att extrakort och tillbehör kan anslutas och börja fungera utan att man behöver slå av datorn. Usb lanserades i slutet av 90-talet och används Microsoft, Apple och flera leverantörer av Unix-datorer.
Unix operativsystemet vars kommunikationsprotokoll (TCP/IP) är basen för Internet. En dator behöver dock inte vara utrustad med UNIX för att använda TCP/IP och kunna utnyttja Internet.
Unix Laboratories tillhörde från början AT&T, som hade utvecklat Unix. Unix Laboratories såldes 1993 till Novell som 1995 sålde det vidare till SCO. Rättigheterna till namnet Unix och till specifikationen överläts samtidigt till den neutrala branschorganisationen X Open.
Unixware SCOs version av Unix.
Uppringd förbindelse uppkoppling till Internet som sker via modem och telefonlinje.
URL (uniform resource locator) en standardiserad och unik adress för dokument i Internet. Byggs i huvudsak upp enligt: protokoll://dator.företag.land/katalog/fil.typ
urn (uniform resource name) ett system för att skapa beständiga adresser på webben. Man ska alltså kunna byta url men behålla sin urn. Om Nisse Nilsson flyttar sin privata webbsida från en internetoperatör till en annan så får sidan en ny url, men man ska fortfarande hitta den om man söker på ”Nisse Nilsson”. Systemet är fortfarande under utprovning.
USB-anslutning sitter på nyare datorer och är en ny standard för anslutning av bl a spelkontroller. USB har bara fördelar jämfört med Gameport några av dessa är: fler funktioner, datorn hittar spelkontrollen automatiskt, flera spelkontroller installerade samtidigt med alla knappar fungerande.
USENET ett system för diskussionsgrupper på Internet.
USENET News elektroniska konferenser i Internet. Kallas även Internet News, Network News eller bara News.
UUCP (unix-to-unix copy protocol) protokoll som används vid överföring av filer för bl.a. e-post och News.
UUencode en metod att koda binär information så att den kan skickas som ASCII-filer över nätet.