IT-Ord-S

S

 

Sajt (site) en WWW-tjänst.
SAN storage area network – datalagringsnät.
Satan ett program för säkerhetsanalys, utvecklat av Dan Farmer och Wietse Venema. Programmet söker sig igenom datasystem, letar reda på alla anslutna enheter och lagrar resultaten i en databas som sedan analyseras. Satan hittar alltså inte bara brister i datasäkerheten. Det kan också användas för att helt enkelt kartlägga systemet.
SCO Santa Cruz Operation. ett företag som funnits mycket längre än Linux, nämligen sedan 1979, och som utvecklar och säljer Unix (SCO Unixware) för persondatorer med Intelprocessorer. SCOs Unix bygger på den ursprungliga versionen från Unix Laboratories på AT&T. SCO marknadsför även Linux.
script skript
scrolla rulla
scsi (small computer system interface) vanligen uttalat skussi. En standard för anslutning av kringutrustning som hårddiskar, bildläsare och annan utrustning till en persondator. Flera enheter kan anslutas i en kedja, men bara en åt gången kan kommunicera med datorn. Scsi kom på 80-talet, numera finns scsi-2, som är snabbare. Ersätts sedan slutet av 90-talet ofta med usb.
SDMI (secure digital music initiative) en specifikation för formerna för skydd av musik som lagrats i digital format, framtagen 1999 av en sammanslutning av ett hundratal bransch organisationer. SDMI-specifikationen tillåter utgivaren att ange hur många gånger musiken ska kunna spelas upp, om den ska kunna kopieras etcetera. SDMI kan ses som en motåtgärd mot mp3-standarden, som gör det lätt att kopiera digitalt lagrad musik.
SEI Software Engineering Institute
sekventiell i sekventiella filer kommer man åt posterna i samma ordning som de har lagrats.

 

 

semantik är en term som lånats från språkvetenskapen. Studiet av ords mening och betydelse. Inom systemutveckling har det en liknande betydelse. Det handlar om vad man försöker uttrycka med dataspråket, till skillnad från vad det faktiskt står.
Server ett program i ett datasystem som erbjuder tjänster till andra program, ofta via nätet till program i andra datorer.
Server-Centric (servercentrerad) betyder att större delen av program exekveringen eller funktionen sker på serversidan.
Server-Side scripting (script på serversidan) ett annat namn för Active Server Pages
set-top-box skriv dekoder eller digitaltv-box
SGML (standard generalised markup language) standard för att beskriva dokuments innehåll och layout. HTML utgör en delmängd av SGML.
Shareware program som är fria att distribuera, installera och testa. Väljer man att fortsätta använda programmet ska betalar man en licensavgift och får då ofta manual och den senaste versionen av programmet.
shell skal
Shiftknappar programmerbara knappar. Innebär att man med hjälp av medföljande mjukvara kan programmera valfria funktioner till alla knapparna.
Shockwave ett mycket populärt pluginprogram till bl.a. Netscape Navigator. Gör det möjligt att med en webbklient titta på multimediapresentationer gjorda med programmet Director.
SHTML (server parsed HTML) benämning på WWW-sidor skrivna med speciella koder som WWW-servern kan tolka och tillfoga information dynamiskt till sidorna. Koderna kan t.ex. instruera servern att infoga datum, klockslag, en standardiserad sidfot, en extern fil eller resultatet av en programkörning.
SHTTP (secure HTTP) en säker version av webbprotokoll. Ingår i Netscape SSL teknik.
Sidfot en avgränsad del längst ned på webbsidan där information om författaren (namn och e-postadress), versionsnummer, senaste datum ändring gjordes m m går att finna. Enligt många ska den finnas på varje webbsida.
Signatur en form av fotnot på ett e-postmeddelande, där adresser etc till avsändaren finns.
Signering (av e-post) en metod där man sänder en del av sin personliga krypteringsnyckel som underskrift på ett (ofta krypterat) e-postmeddelande för att bevisa att man är avsändare.
Silicon Alley syftar på databranschen i New York, som främst är inriktad på grafik och media. Alluderar förstås på Silicon Valley.
Silicon Graphics vill sedan våren 1999 bara kallas för SGI
Silicon Plateau Bangalore med omnejd i södra Indien, känt för sin koncentration av  datorföretag.
simm (single inline memory modules) stavas med gemener
Simula det första objektbaserade programspråket, utvecklat i Norge 1966. Bygger på Algol60++, och blev i sin tur utgångspunkten för Bjarne  Stroustrup när han skapade C++. Simula används fortfarande till simuleringar. Numera är Simula ett rent objektorienterat språk med arv.  Single Unix
sit filnamnstillägget .sit betecknar ett arkiv av Macintosh-filer som komprimerats med programmet Stuffit.
Site ett ”nät-ställe”, Oftast liktydigt med en WWW-tjänst.
Site-licens ett bulk-avtal som tillåter alla användare inom en organisation att använda ett program utan betala per kopia.
skal (shell) ett program som tolkar instruktioner utifrån och översätter dem så att operativsystemet förstår dem. Även: ett program som tar emot och förmedlar instruktioner till en resurs i systemet för att underlätta, snabba upp eller öka säkerheten.
skin (skinn) utbytbar utstyrsel för ett dataprogram som en mp3-spelare eller en webbläsare. Skinnet ändrar inte programmets sätt att fungera, det är en rent kosmetisk förändring av det som syns på bildskärmen.
Skript lös beteckning på enkla programmeringsspråk, som liknar makron men som är mer kraftfulla. Skript kompileras inte, och är avsedda att exekveras som tillägg till en tillämpning.
skärmmössa skämtsam beteckning på vr-hjälm.
SLIP (serial line internet protocol) en metod att använda TCP/IP över modemlinjer. Föregångare till PPP.
smart card smartkort på svenska, tidigare även ”aktivt kort”.
smil (synchronised multimedia integration language). föreslagen standard för multimedia, alltså integration av text, bild, rörliga bilder och ljus, på webben. Smil gör att ljud, bild och andra händelser synkroniseras i webbläsaren, även om de hämtas från filer på olika servrar.
Smiley teckengubbe (på tvären) som används för att indikera skämt eller ironi i e-post. De vanligaste är 🙂 😉 🙁 eller 😐
SMTP (simple mail transfer protocol) TCP/IPs protokoll för e-post. Den grundstandard för e-post som används i Internet. SMTP definieras i Internet-dokumentet RFC 821 och RFC 822.

 

 

snabbmeny (popup menu) en meny som dyker upp på skärmen när man trycker på musens högerknapp (i Windows) eller ctrl+musklick (i Macintosh). Snabbmenyerna brukar vara anpassade till det program som man för tillfället arbetar med. Till skillnad från de vanliga rullgardinsmenyerna är snabbmenyerna osynliga när man inte använder dem. Kan även kallas för poppuppmenyer.
snabel-a svenskt namn på tecknet @ enligt rekommendation från Datatermgruppen. På engelska utläses tecknet som ”at”. Bruket att ha tecknet @ i e-postadresser infördes 1971 av programmeraren Ray Tomlinson på datorbolaget Bolt Beranek & Newman i Cambridge, Massachusetts.
snake oil ”undermedel, bluffmedicin”. Digitals grundare Ken Olsens beteckning på Unix. Senare påstod han att han hade blivit felciterad.
Snigelpost ett smeknamn på vanlig post som Posten delar ut i våra vanliga brevlådor.
snmp (simple network management protocol) den allmänt accepterade standarden för styrning och övervaknng av Internet-anslutna gateways med anslutna nätverk.
so dimm (small outline dual in line memory module) en minneskrets med mycket hög kapacitet. På en enda krets av den typ som passar i en bärbar dator ryms 256 megabyte.
Socket programvaran som är gränssnittet mellan TCP/IP och datorn.
soho (small office home office) branschjargong för marknaden för datorer i hemmet och i småföretag.
Solaris Suns version av Unix. Den finns både för Suns egna Sparc-processorer och för datorer med Intel-processor. Solaris är den mest spridda varianten av Unix. Numera är det ett 64-bitars system. Solaris ersätter SunOS som i efterhand har döpts om till Solaris, version 1.0. ”Riktiga” Solaris börjar med version 2.0.
som (system object model) IBMs objektmodell. Gör det möjligt för objekt att hitta varandra och att samverka, oavsett vilket språk de är skrivna i.
Spamming att posta ett meddelande (ofta reklam) till ett stort antal News-grupper och e-postlistor. Belastar nätet hårt och betraktas (av ”netiketten”) som mycket fult, eftersom meddelandet oftast saknar relevans för alla de olika gruppernas och listornas ämnesområden.
Specialtecken ibland kan man få problem med vissa tecken i sin HTML-kod, t ex de svenska tecknen. Sådana tecken måste man byta ut mot speciella koder som webbläsaren tolkar rätt, tex heter å å. Även i URL:er måste man akta sig för vissa specialtecken.
Specification den officiella Unix-specifikationen från The Open Group och X Open.
Spegling en metod att kopiera innehållet i avlägsna servrar, vanligen filarkiv, över till närliggande servrar genom att kontrollera vilka filer som har ändrats och automatisk kopiera dem över nätet.
SQL (structured query language) ett standardiserat frågespråk för databaser. Artikel om SQL i Visual Basic.
SSI (server side includes) ett sätt att skapa dynamiska webbsidor med hjälp av standard funktionerna, för den som vill slippa avancerad CGI programmering. Exempel på SSI: Aktuellt datum, Tidszon, Räknare på hemsidan. Se även CGI som ett alternativ.
SSL (secure sockets layer) netscapes variant av krypteringsteknik för säker överföring av information via Internet. Företaget bakom detta är Consensus Development, Consensus Development’s Website
State-less communication innebär att klient- och serverprogram inte upprätthåller någon förbindelse mellan överföringarna av data. Förbindelsen kopplas upp för varje dataöverföring och ned igen när den är klar.
SUNET (swedish university network) de svenska universitetens och högskolornas gemensamma TCP/IP-nät.
Surfa att titta runt bland webbarna på nätet.
Svensk 7-bits teckenkod den teckenkod för svensk text som var vanlig i datorer i början av 80-talet. I stort sett lik den amerikanska teckenkoden ASCII, men klamrar och bakåtlutande snedstreck har ersatts med svenska bokstäver. Koden är en svensk standard och kallas i MIME för SEN_850200_B. Går också under den oegentliga benämningen ”svensk ASCII”.
SWIPNet (swedish IP [Internet Provider] network) det första svenska kommersiella nätverket med förbindelse till Internet. Tele2 står bakom.
Syntax regler för struktur och användning av termer i kommando- och programspråk för styrning av datorer.
SysOp (system operator) personen som ansvarar för en BBS.
Sökmotor en kategori av webbsidor som gör att du kan söka gränslöst efter infprmation om ett obegränsat antal ämnen.