IT-Ord-R

R

 

raid (redundant array of independent disks) ursprungligen redundant array of inexpensive disks. Lagring av data på två eller flera hårddiskar i syfte att höja datasäkerheten och även att snabba på läsningen. Raid-1 består av två speglade hårddiskar, alltså två hårddiskar som samtidigt lagrar  samma data. Det finns raid 1-7 och dessutom raid-10 och raid-53. Varianterna med högre nummer än 1 omfattar flera diskar, varav en endast lagrar kontrollsiffror. Om en av diskarna kraschar kan dess innehåll rekonstrueras med ledning av kontrollsiffrorna. De mer avancerade versionerna är främst till för att säkerställa snabb dataåtkomst.
RAM (random access memory) är numera en beteckning på datorns arbetsminne, som på moderna persondatorer är minst 16 eller 32 megabyte. Det är nästan alltid ett halvledarminne, som förlorar alla data när strömmen bryts. Ram uttyds ibland även som ”rarely adequate memory”.
Ramar att annat namn för frames.
ramverk eller ramar, frameworks, är byggsatser för objektorienterad programutveckling. Det består av ett antal objekt för ett gemensamt användningsområde. Ett ramverk kan till exempel innehålla allt som behövs för att skapa ett e-postprogram.
ravioliprogrammering dålig objektorienterad programmering. Det anknyter till ordet ”spaghettiprogrammering” men syftar på ”inkapslingen” i objektorienterade program.
RBL (realtime blackhole list) en förteckning över internetservrar som skickar ut mycket spam. Företaget Maps upprättar och skickar ut RBL till internetoperatörer och uppmanar dem att avstänga servrarna på listan.
RDBMS (relational database management system) ett vanligt relationsbaserat databassystem.
rdf (resource description format) ett exempel på metadata. Rdf är en standard för hur man beskriver innehållet på webbsidor på ett sätt som maskiner kan förstå. Syftet är att möjliggöra mer intelligenta sökningar på webben.
Real Audio ett sätt att lyssna på ljud i realtid över nätet.
Realtid termen används om datasystem som utför alla instruktioner inom ett på förhand bestämt tidsintervall. Detta kan vara en tusendels sekund i en kamera eller fem minuter i en oljeplattform. I dagligt tal menar man att instruktionerna utförs direkt, utan märkbart dröjsmål.
referentiell integritet en önskvärd egenskap hos en relationsdatabas. Om det står att Kalle är gift med Stina bör det också stå att Stina är gift med Kalle. Om man matar in att Kalle skilt sig från Stina bör man också mata in att Stina är skild från Kalle. När man tar bort eller ändrar poster måste man också göra följdändringar på andra ställen, vilket kan automatiseras med triggers.
relationsdatabas (rdb) numera den vanligaste formen av databas i seriösa sammanhang. En relationsdatabas består av tabeller med två eller flera kolumner. Värdet i en kolumn, till exempel personnummer, används som nyckel och identifierar en post (rad) i tabellen. Samma nyckel kan förekomma i flera tabeller, och då kan man kombinera data ur dessa tabeller genom en så kallad join. En järnhandel kan till exempel köra en join mellan kundregistret och inköpsregistret när det är dags att skicka ut räkningar. Det finns tolv strikta regler för vad som får räknas som en relationsdatabas, fastställda av teknikens skapare E F Codd.
rendera kommer av rendering som är ett engelskt ord med försvenskat uttal. Det är ett praktiskt ord för olika tekniker för att mer eller mindre automatiskt skapa bilder som kan betraktas på bildskärm. Utgångsmaterialet kan vara en cad-modell, men ordet används även inom film- och dataspelsbranschen. Om bilderna ritas av en människa med datorstöd kallas det för imaging.
replikering lagring av identisk information på två eller flera databaser, antingen som säkerhetsåtgärd eller för att underlätta åtkomst.
Reply ett svar på e-postmeddelande.
repository översätts ofta med ”datakatalog”. En samling definitioner och beskrivningar av objekt och datatyper i ett system, avsedd att underlätta systemutveckling. Huruvida det är någon principiell skillnad mellan engelska ”repository” och ”data dictionary”, som båda brukar översättas med ”datakatalog”, är omstritt. Om det är någon skillnad består den i att ett repository är mer omfattande till innehållet.
reservera den lämpligaste svenska översättningen för engelska ”dedicate” i uttryck som ”dedicated server”, alltså en server som enbart ska användas för ett speciellt ändamål.
rf betyder radiofrekvens och används när man talar om radiobaserad lokal dataöverföring.
RFC (request for comments) beteckning på dokument innehållande standard eller förslag till standard avseende TCP/IP. Bland annat definieras alla kommunikationsprotokoll på Internet i olika RFC-dokument. RFCerna får kopieras och spridas gratis och tillhandahålls på många datorer på Internet, bland annat på SUNETs dator http://ftp.sunet.se/pub/Internet-documents/rfc/.
rip raster image process
rippa se rip
ripper en cd-ripper konverterar musik från en cd till Waveformat så att det kan lagras på en hårddisk. För att man ska kunna spela upp formatet måste man därefter konvertera från Waveformat till mp3.
risc reduced instruction set computer, gemener
roaming mobil, resande. Syftar på mobiltelefoner eller datorer som används av resenärer som vill ha samma anslutningsmöjligheter överallt. ”Roaming” kan översättas med ”mobil” när man talar om trådlösa anslutningar. Ordet används även om trådbundna anslutningar: man syftar då på avtal som ger resenären möjlighet att ansluta sig till en lokal operatör som samarbetar med resenärens hemmaoperatör.
robot ett program, särskilt på internet eller world wide web, som efterliknar en människa eller utför rutinmässiga sökningar. En robot (även kallad crawler eller spider) kan till exempel läsa in en webbsida och därefter gå till alla sidor som det där finns länkar till, sedan till alla sidor som de sidorna har länkar till, och så vidare.

 

 

rogerfälla tankefälla, som uppkommer vid försök att täppa till lucka i program, och  som 1. inte täpper till denna helt. 2. öppnar nya möjligheter för en cracker. Uppkallat efter en före detta systemansvarig på Kungliga tekniska högskolans elektrosektion.
root server system rotserversystem. De 13 servrar som lagrar data om toppdomänerna på internet, alltså dels com, .net, .org med flera, dels landsdomäner som .se   och .no. Dessa 13 servrar är källan för information om toppdomäner. En, A-servern, drivs av Network Solutions och uppdateras dagligen. Information på A-servern kopieras sedan till de tolv andra, som drivs av  företag i andra delar av världen. Internet-routrar förnyar sina routingtabeller genom att fråga närmaste servern i systemet.
rot (root) i ett filsystem, som är indelat i kataloger, är roten modern till alla kataloger. Trots att det kallas för rot brukar det avbildas i toppen. Har man ”root access” kan man hitta allting. Att ha rotbehörighet i ett Unix-system innebär att man kan läsa, skriva till och exekvera alla filer i systemet.
Router kommunikationsutrustning (”växel”) som tolkar adresser i inkommande datapaket (IP-paket på Internet) och väljer den bästa vägen vidare i nätet. RTFM (read the fucking manual) – avspisning som oftast betyder att man frågat något trivialt som man borde ha kunnat läsa sig till istället.
RS6000 IBMs serie av Unix-datorer, inklusive superdatorn RS6000 SP.
RSA (Ron) Rivest, (Adi) Shamir, (Leonard) Adleman visade upp sin krypteringsalgoritm 1977. Det var det första exemplet på kryptering med öppen nyckel, eller asymmetriskkryptering. Sedan dess har det kommit flera. RSA-algoritmen används fortfarande flitigt,bland annat i de vanligaste webbläsarna och i Lotus Notes. RSA-algoritmen ägs av företaget RSA Security som tar betalt för den – det är därför, och inte av några matematiska skäl, som krypteringsprogrammet PGP, som sprids gratis, i stället använder algoritmen Diffie-Hellmann.
rsvp (resource reservation protocol) protokoll som möjliggör att bandbredd på Internet reserveras för viss trafik, som multicasting eller annan trafik som kräver hög. ostörd bandbredd. Det kan gälla direktsända evenemang. Rsvp fungerar med versionerna 4 och 6 av Internet-protokollet IP. Normal Internet-trafik förmedlas utan några garantier. (Se quality of service och best effort.)
rtf (rich text format) en standard för textfiler. Inte bara tecknen, utan även attribut som typsnitt, fet och kursiv text och mycket annat kan överföras om texten sparas i rtf-format. Texten ska alltså kunna flyttas i formaterat skick mellan olika program från olika leverantörer. Även ett filnamnstillägg med  samma innebörd.
rulla (scroll) att få skärminnehållet att röra sig på skärmen, ungefär som när man läser från en manuskriptrulle, genom att med musen dra i en så kallad rullningslist.

 

 

RUP (rational unified process) en programutvecklingsprocess för webbanpassade tillämpningar, baserad på modelleringsspråket uml. RUP är ett registrerat varumärke för företaget Rational.
Räknare en liten bild som visar hur många besökare en webbsida haft. Skapas av CGI manus.