IT-Ord-P

P

 

P3P (personal privacy preferences)  projekt inom World Wide Web-konsortiet. Syftar till att ge varje individuell webbsurfare möjlighet att bestämma vilken grad av personlig integritet hon vill åtnjuta. Medlet är ett gemensamt ”språk”. Det ska tillåta webbställen att ange vilken information de vill att besökaren ska lämna om sig själv och besökaren att ange vilken information hon är villig att lämna ifrån sig.
paketförmedlande (packet switching) om data- och telekommunikation i digital form, där ett meddelande eller (vanligtvis) en del av ett meddelande skickas som ett ”paket”. Varje paket söker sig självständigt till mottagaren utan att följa någon på förhand uppgjord väg. Mjukvara hos mottagaren sätter samman de olika paketen till ett sammanhängande meddelande. Alternativet är kretskoppling.
Palm fick inte heta Palmpilot eftersom penntillverkaren Pilot klagade. Det är en smidig liten handhållen penndator med ett eget operativsystem, Palm OS. Klarar sig bra i konkurrensen med Windows CE, bland annat därför att Palm inte drar lika mycket batterier. Palm utvecklades av Jeff Hawkins på företaget Palm Computing, grundat 1992, som i juni 1997 köptes av 3Com. Jeff Hawkins och Palm Computings vd Donna Dubinsky grundade 1998 företaget Handspring som utvecklar Palm-klonen Visor.
Palm OS operativsystemet i Palm-datorerna.
Palmpilot se Palm

 

 

pan (personal area network) teknik, utvecklad på Massachusetts Institute of Technology och på IBM, för direkt dataöverföring mellan två personer. De bär på varsin liten sändare och mottagare, och data överförs genom kropparnas elektriska laddning, till exempel vid handskakning.
parser 1. En del av en kompilator som delar upp instruktioner från ett högnivåspråk i småbitar, som sedan kan beskrivas i maskinspråk. 2. Ett program som ser till att ett program eller ett sgml-dokument är korrekt skrivet, så att inga komponenter fattas. 3. Beteckning på i Indien bosatt anhängare av den religion, zoroastrismen, som grundar sig på Zarathustras läror.
partition uppdelning av hårddisk så att den beter sig som flera åtskilda hårddiskar. Detta kan användas om man vill installera flera operativsystem på samma hårddisk. En annan anledning kan vara att man vill reservera en del av hårddisken för privat bruk, medan en annan del är åtkomlig för kollegerna via nätverket.
passiv matris (passive matrix) en typ av lcd-skärmar som är relativt billiga. Här saknar de enskilda bildpunkterna transistorer som fungerar som strömbrytare. I stället är bildpunkterna inordnade i ett rutnät. Varje bildpunkt får ström av en horisontell och en vertikal elektrod, som korsar varandra. Typiskt för passiv matris-skärmar är släpspåren vid snabba musrörelser.
passive matrix se passiv matris
patch (rättelse) ändring av ett programs maskinkod som läggs till i efterhand. Det kan vara något som skickas ut från mjukvaruleverantören för att rätta oacceptabla fel, till exempel i säkerheten. Det kan också vara en ändring som en programmerare utför direkt i maskinkoden utan att ändra i källkoden.
pc personal computer. I Sverige menar vi vanligtvis en IBM-kompatibel dator när vi talar om en pc. Det var ju IBM som lanserade termen med sin Personal Computer från 1982. Vi skiljer på svenska mellan en pc och en persondator. En Macintosh är en persondator, men inte en pc. På engelska syftar förkortningen pc ofta på alla slags persondatorer, vilket kan leda till missförstånd vid översättningar.
p-card (procurement card) ett slags inköpskort för elektronisk handel. Används som ett företagskontokort, men varje enskild anställd kan bara handla för ett begränsat belopp.
pc-card se pc-kort.
pcdata inom xml står #PCDATA, när det förekommer i en dtd (dokumenttypsdefinition) helt enkelt för vanlig text

 

 

pc-kort tillbehörskort i kontokortsstorlek för datorer. Sådana kort finns i fyra tjocklekar. Typ 1 är 3,3 millimeter tjocka, typ 2 är fem millimeter, typ 3 är 10,5 millimeter och typ 4 är 16 millimeter. Modem, hårddiskar och nätverkskort inhyses ofta i pc-card. De kallades tidigare för pcmcia-kort.
pcmcia (personal computer memory card international association) en standard för   kreditkortstunna instickskort för främst bärbara datorer.
pda (personal digital assistant) digital hjälpreda. En liten handhållen dator, vanligtvis penndator, med kalender, adressbok, klocka och möjlighet till anteckningar. Termen var vanlig i början av 1990-talet. Jämför pim.
PDF (portable document format ) ett dokumentformat som ger exakt kontroll över layouten. PDF-dokumenten skapas med någon av företaget Adobes kommersiella produkter, men läses med det fria programmet Acrobat Reader.
PDP-11 var en serie minidatorer från Digital. Det var de mest framgångsrika datorerna under 70-talet, och de kopierades flitigt i östblocket. Ett arv från PDP-11 är Intels mikroprocessorer, som fortfarande bygger på instruktions uppsättningen från PDP-11.
peer-to-peer network icke-hierarkiskt nät.
pekdator dator med pekskärm
pekskärm (touch screen) en datorskärm som kan styras genom att man pekar på (vidrör) den. Fingret ersätter alltså musen. Datorer med pekskärm används ofta som informationsterminaler i offentliga miljöer. En dator med pekskärm kan kallas för pekdator, som inte är riktigt samma sak som en penndator.
penndator (pen computer) en dator som i stället för tangentbord har en sorts penna som man kan skriva text direkt på skärmen med. En penndator måste alltså ha program som kan omvandla handskriven text till ettor och nollor. Kända penndatorer är Palm och den nedlagda Newton. Jämför pekdator.
performance översätts med prestanda (plural) peripherals = kringutrustning
peripherals kringutrustning.
Perl (practical extraction and reporting language) ett programspråk som är avsett för att finna och bearbeta information i textfiler. Det är också lämpligt för så kallade script, och används ofta för att skriva cgi-program för webbsidor.
persistent beständig, bestående. Objekt kallas för beständiga om deras tillstånd (värden) lagras från körning till körning. Oftast handlar det då om objekt som representerar något beständigt i den yttre världen, som en kund eller en affärsprocess. Motsatsen är transienta objekt.
Personal System 2 PS2 – IBMs uppföljare till IBM PC. Beteckningen hör förstås ihop med OS/2. Förutom 3,5-tumsdisketter och VGA-grafik hade PS2, som lanserades 1987, den då nya Micro Channel-bussen. IBM återgick i slutet av 1990-talet till produktnamnet Personal Computer.
PGP (pretty good privacy) en metod och en uppsättning program för kryptering av textmeddelanden som sänds på Internet. PGP använder sig av en krypteringsmetod med en privat och en publik kodnyckel.
Phonesweep ett program som används för att hitta otillåtna modem i ett datornätverk.
php ett skriptspråk som används för att skriva dynamiska webbsidor. Php- instruktionerna läggs in i webbsidans html-kod på servern och exekveras varje gång någon hämtar webbsidan. Php står för ”personal home page tools” och bygger på offentlig källkod. Det är ett alternativ till asp från Microsoft och kan i princip användas i  alla system, i praktiken mest på Linux.
phreaking konsten att manipulera telefonsystemet så att man får ringa dyra samtal gratis.
pico står för exakt en biljondel.
PICS (platform for internet content selection) en metod att klassificera innehåll i WWW-sidor.
pim (personal information manager) används om kombinationer av kalender, adressregister och andra program för personligt bruk.
pin compatible stiftkompatibel
PING (packet internet groper) ett program för att testa en adress (destination) på Internet för att se ifall anslutningen fungerar.
pinga skicka ett speciellt meddelande från en dator till en annan för att kolla att den finns, är ansluten och svarar på tilltal. ”Ping” var ursprungligen en instruktion i operativsystemet Unix. Ordet är troligen hämtat från ekolodning, där ljudet ”ping” tyder på en träff.
Pinkie shift fire-knapp för lillfingret.
pipelining (slussning) en bra egenskap i operativsystemet Unix. Där kan man på förhand ange att utdata i ett dataprogram ska användas som indata i ett annat program.
Pixel bildpunkt) den minsta beskrivbara enheten i en digital bild, vare sig den visas på skärmen, skrivs ut eller lagras i minnet. Den har ljusstyrka (svart, grå, vit), position och eventuellt färg.
Plattform Avgörs av hårdvara och operativsystem som körs. Ex: pc med win98 är en plattform, appleG6 med macos är en annan.
Playstation 2 uppföljaren till Sonys speldator Playstation. Den släpps i början av år 2000 och har både modem för internetanslutning och dvd-spelare och därtill rasande snabb bildbehandling med hög bildkvalitet.
Plug and Play en funktion som består i ett slags samarbete mellan maskinvara och mjukvara och möjliggör för operativssystemet att automatiskt identifiera och konfigurera en enhet som du installerar i datorn. Kallas även skämtsamt för plug and pray.
Plug-in insticksprogram som tillför nya funktioner till WWW-läsare. Plug-in-programmet arbetar i bakgrunden och använder WWW-läsarens eget fönster för att presentera information. Plug-in-program är vanliga för hantering av ljud, bild och video.
PNG (portable network graphics) en ny, leverantörsoberoende metod för bildhantering på Internet.
Point-to-point ett sätt att koppla ihop ett nätverk. Exempel är SLIP, CSLIP, PPP och PLIP.
POP (post office protocol)  client/server-lösning för e-posthantering. Klientprogram på persondatorer hämtar användarens post från post-office-programmet på en POP-serverdator.
PostScript ett estetiskt orienterat sidbeskrivningsspråk, används för att producera avancerade sidbeskrivningar i ett språk.
PPP (point to point protocol) en metod att använda TCP/IP över modemlinjer. Mycket vanlig metod för uppkoppling av persondatorer till Internet över telefonlinjer. PPP är ett modernare alternativ till SLIP.
PPTP (point-to-point tunneling protocol) ett nytt protokoll från Microsoft för att distribuera information mellan olika intranät med något som då kallas VPN.
Protokoll regelsamlingar för hur datorer ska kommunicera med varandra.
Protokollstack ett program som möjliggör att protokollet TCP/IP kan köras på en dator.
Proxy server en serverdator som är konfigurerad för att ta emot och filtrera kommandon frånanvändares klientprogram och sedan förmedla dem vidare till andra datorer. Proxy-servrar används ofta för att passera kommandon genom s.k. brandmurar. Dokumenten som användaren beställer mellanlagras ofta i proxy-servern, varför den med fördel också kan användas om en buffert för dokument som används ofta.
Public Domain fri programvara där även själva programkoden (källkoden) finns att tillgå på nätet och är fri att ändra i.
PWS (personal web server) nerbantad version av IIS. Fungerar bara på Intel-baserade Windows 95 maskiner.