IT-Ord-N

N

 

Name-server  alternativt namn på en DNS-server. En service som översätter datorers namn som t.ex. www.it.ki.se till IP-nummer som 130.237.98.30.
nano står för exakt en miljarddel. En nanometer är alltså en miljarddels meter.
nanometer miljarddels meter, vilket är detsamma som en miljondels millimeter. På en mikrometer går det tusen nanometer.
nasd network attached storage device) hårddisk med viss inbyggd intelligens, som gör att den kan anslutas direkt till nätverket utan att ha en dator som förmedlare. Fördelen är att hårddiskarna är snabbare än datorerna, så det går snabbare att få ut data på nätet. Dessutom blir det billigare. Nackdelen är att de som utvecklar krävande databastillämpningar inte längre kan styra hårddiskarnas beteende.
nc (network computer) en förenklad dator (nätdator) som laddar ned alla program från en server eller från World Wide Web. Nc-standarden lanserades av Oracles chef Larry Ellison och har vunnit anslutning från bland annat IBM och Sun. Tänkta fördelar är lågt pris, låga kostnader för programunderhåll samt möjligheten att minska Microsofts dominans på programmarknaden. Jämför net-pc.
NCSA betyder national center for supercomputing applications och är en forskningsenhet vid University of Illinois. NCSA utvecklade webbläsaren Mosaic, tillhandahåller HTML-information på webbsidor och utvecklar nya httpd-versioner, även kallade daemon.
NDS (novell directory services) katalogtjänst för datanätverk från Novell. Används för att hålla reda på användarna i nätverket och deras behörighet.
negation logikens  ”inte”,  som i boolesk algebra blir NOT skiljer sig från det normala språkets ”inte”. Skillnaden blir uppenbar när man använder NOT i en sökmaskin på webben. Där kan det översättas med ”allt utom”. Söker man på ”NOT Skanör” så får man träff på alla de miljoner webbsidor som inte nämner ”Skanör”. I vanligt språk kan ”inte Skanör” betyda ”Falsterbo”, men så är det inte i logikens värld.nest, nested,
nesting se nästling.
Netect amerikanskt företag som utvecklar och säljer Hackershield, ett program som testar säkerheten i datornätverk. Netect köptes 1999 upp av Bindview.
netikett är god sed på Internet. Trots att internet ibland framställs som en häxbrygd av bombrecept och pornografi har det uppstått ett antal regler som de flesta följer. Man skriver inte med stora bokstäver, för det räknas som att skrika, man väljer sina ord med tanke på att ironi och dubbeltydigheter inte alltid uppfattas i skrift, och man lägger inte sina inlägg i fel diskussionsgrupp. Reklam var länge tabu.
Netiquette Netikett på svenska.
net-pc ett alternativ till nc, lanserat av Microsoft och Intel. En net-pc är en vanlig persondator med Windows, utrustad så att all installering och uppgradering av program sköts centralt genom företagets nätverk. En net-pc har hårddisk, men användaren kan inte installera något på den.
Netzine se Zine.
News globala diskussionsgrupper i Internet. Heter egentligen ”USENET News” och kallas ibland ”Usenet” eller ”Network News”.
Newton ett system för personliga digitala assistenter (pda:er) som utvecklats av Apple. Bygger på penndatorteknik och automatisk tydning av handskriven text. Apples egna Newton-apparater hette Messagepad. Newton-satsningen lades ned våren 1998.
NFS (network file system) en standard som ger fjärranslutna datorer tillgång till filer.
NIC (network interface card) ett nätverkskort, expansionskort eller kretssystemet i din dator som låter din dator ha åtkomst till ett nätverk.
NIH ”not invented here” (inte uppfunnet här). syftar på en vanlig tendens inom företag och organisationer att ignorera alla idéer och uppfinningar som kommer utifrån.
NNTP (network news transfer protocol) protokollet som svarar för distributionen av News-artiklar mellan Internets olika News-servrar.
nollmodem ett sätt att koppla ihop två datorer i ett enkelt nätverk. Man drar helt enkelt en kabel mellan deras modemportar. Något modem behövs inte, eftersom signalen är digital hela vägen. Däremot behövs program som kan hantera kommunikationen.
non-repudiation oförnekbarhet, oavvislighet
non-volatile icke-flyktig
NORDunet ett nät som kopplar samman de nordiska universitetens olika nätverk.
NOT (inte) står inom boolesk algebra för vad som i formell logik kallas för en negation.
NSAPI netscape server API. se även API. ISAPI är en annan variant.
nyckeldeponering ett sätt att ge polisen möjlighet att dekryptera krypterade meddelanden. Den som använder ett krypto lämnar, frivilligt eller under tvång, ifrån sig nyckeln till krypteringen till en fristående organisation. Denna organisation lämnar ut nyckeln till polisen efter domstolsbeslut. I vissa varianter lämnar användaren bara ifrån sig en del av nyckeln. Se även key recovery.
nästling (nesting) innebär att A ligger inuti B som ligger inuti C och så vidare i valfritt antal steg. Termen kommer från mängdlära. (A är en äkta delmängd av B som är en äkta delmängd av C och så vidare.) Används även inom programmering. Man kan till exempel ha nästlade objekt.
nätdator allmän beteckning på persondator som är speciellt anpassad för att ladda ned program och information från World Wide Web eller ett intranät. En nätdator är ingen ”dum terminal”, eftersom den har egen processor och minne, men den saknar möjlighet att ladda in program lokalt från diskett eller CD-Rom. Standarderna nc och net-pcnet-pc är ganska olika, men båda räknas som nätdatorer.
Nätet ett uttryck för nätens nät Internet.
nätnav skriv inte hub
Nätverk ett uttryck för en samling server och klientdatorer som kommunicerar för att dela på nätverksbaserade resurser.