IT-Ord-M

M

Mailing list (E-postlista) e-postadress som är kopplad till en lista med e-postadresser. Listans adress används för massutskick till alla som tecknat sig på listan som ”prenumeranter”.
Mailserver ett program som finns i en server och som sköter datorposten.
MAPI (messaging application programming interface) en metod att sända e-post direkt från andra program än e-postprogram, t.ex. ordbehandlare, layoutprogram och kalkylprogram. Detta kräver dock att både e-postprogrammet och tillämpningsprogrammet är programmerade så att de kan kommunicera med MAPI för att sända meddelanden mellan sig.
Mbps (Mega-bit per sekund) mått på ett datornäts överföringskapacitet räknat i miljoner databitar per sekund. Hastigheten i ethernet är 10 Mbps och motsvarar ungefär 1 miljon tecken eller 500 A4-sidor per sekund.
MDI (multi document interface)  beskrivning av Midi. Meddelandeverifiering Kontroll av att ett meddelande ser likadant ut hos mottagaren som hos avsändaren.
Megabyte (MB) (MB) = 1024 kB (ca 1 miljon byte)
Memo e-postsystem utvecklat för användare av IBM stordatorer.
MHZ förkortningen av megahertz (miljoner svängningar per sekund). Används som enhet för att mäta hastigheten hos den puls som en oscillator avger. Enkelt uttryck är den en indikation på den relativa snabbheten hos en processor.
MIDI ett format för att representera ljud.
MIE (microsoft internet explorer) microsofts klientprogram för att läsa sidor i World Wide Web.
MIME (multipurpose internet mail extensions) utbyggd standard för e-post i Internet. Kan hantera olika teckenuppsättningar och bilagor med program, ljud och grafik. MIME definieras i dokumenten RFC 1521 och RFC 1522. MIME rekommenderas som standard för e-post i SUNET, eftersom det tillåter sänding av svenska tecken med Internets e-post.
Mirror site en spegelsajt med samma information. Hårt belastade sajter eller dokument ger upphov till en spegling.
Modem ett modem är en utrustning som ansluts mellan datorn och telefonlinjen för att kunna kommunicera med andra datorer över det vanliga telenätet..I andra ändan kan det t ex finnas en BBS eller en anslutning till Internet via en provider. Modemets hastighet avgör hur snabbt det går att överföra data. De flesta modem klarar idag en hastighet på upp till 33.6kBit. Telenätet är analogt och ett modem omvandlar informa-tionen mellan digital och analog
Modempol flera modem som kopplas samman för att flera användare ska komma åt en resurs typ dator.
Moderator en person som fungerar som redaktör för en ”lista”. Listan distribueras via e-post och är en form av diskussionsgrupp. Elakt uttryckt är personen en som censurerar informationen men samtidigt ger i bästa fall bättre saklighet till diskussionen.
Moderkort ett stort kretskort i datorn till vilket alla övriga kretskort och komponenter (däribland processorn) ansluts.
Mosaic det första grafiska klientprogrammmet för World Wide Web.
Moving Worlds ett protokoll för VRML 2-specifikationen. Se VRML
MP multilink protocol)  ett extra protokoll som kan finnas inom PPP. MP är det protokoll som gör att man kan använda båda 64 kbit/s-kanalerna i ISDN för få 128 kbit/s. MP delar en dataström i två strömmar och ”pusslar” ihop data till en ström igen i andra ändan.
Mpeg ett format för att lagra film. MPEG Moving Picture Expert Group FAQ
MRU (maxiumum receive unit)  den största paketstorleken som din dator är beredd att ta emot. Vanligt är att din dator ger sin MRU till andra ändan så att den kan använda det värdet som sin MTU (och tvärt om i andra riktningen).
MSN microsoft network är en tjänst som har satts upp av Microsoft i ett försök att konkurrera med Internet på den kommersiella marknaden. Deras ursprungliga tanke var att företag där skulle sätta upp elektroniska postorderbutiker, biljett bokning och andra informationstjänster. Programvara för att använda tjänsten följer med Windows 95. Microsoft har på senare tid ändrat målsättningen med MSN till att i större utsträckning fungera som en påfart till Internet.
MTU (maxiumum transmission unit) den största tillåtna paketstorleken som din dator får lov att skicka. Om din dator behöver skicka mer data än MTU måste den antingen göra IP-fragment eller skicka flera separata IP-paket. Vanligt värde på MTU är 1500 bytes.
MUD (multi-user domain, ursprungligen multiple user dungeon) elektroniska mötesplatser i Internet. Var ursprungligen ett spel där deltagarna agerar mot varandra över nätet i en simulerad värld.
Multicast en teknik för flera-till-flera-sänding som möjliggör spridning av exempelvis Videokonferenser, TV- och radioutsändningar via Internet.
Multicast Transport Protocol multicast transport protocols
Multimedia multimedial information består förutom vanlig text även av bilder, ljud och video. Syftet är att påverka flera sinnen och göra det lättare att tillgodogöra sig ett budskap. På Internet blir det allt vanligare att använda ljud och video för att förmedla information. Där finns t ex ny musik och videoklipp från nya filmer att lyssna och titta på.
Multitasking innebär att flera program eller uppgifter kan köras simultant. I t ex Windows 98/2000 och NT kontrollerar operativsystemet fördelningen av processorns resurser med avseende på vad olika operationer kräver.
Märke ett annat namn för Se