IT-Ord-J

J

Jain (java APIs for integrated networks) en Javabaserad teknik som gör det möjligt att skriva tillämpningar för webben utan att programmeraren behöver veta om kommunikationen sker över telenätet, optiska fibernät eller via mobiltelefonnätet. Syftet är att en tillämpning bara ska skrivas en gång och sedan fungera i alla miljöer. Lanserades 1999. Enhetliga programmeringsgränssnitt skrivna i Java ersätter de specifika programmeringsgränssnitten för olika nätverk.
Java programspråk från Sun. Java slog igenom stort 1994, då det lanserades som ett lämpligt språk för webben. I grunden är det ett objektorienterat språk som rensats från de flesta nackdelarna med C++. Man kan skriva små, kompakta program som relativt snabbt kan skickas över Internet. Ett Java-program kan i teorin köras på alla slags datorer utan ändringar. Det krävs då att datorn har en virtuell maskin installerad för att köra koden. Nackdelen var långsamhet, vilket har förbättrats. Ett bakslag för Java är att Corels satsning på att skriva om hela sin programsvit i Java misslyckades. När det gäller småprogram för webben har Java en säker ställning.
JavaScript företaget Netscapes variant av programspråket Java, speciellt avsett att inkluderas som programtext (script) direkt i WWW-sidornas HTML-kod.
JDBC (java database connectivity) ett gränssnitt mellan Javaprogram och databaser.
Jini ett system för oproblematisk sammankoppling av datorer, tillbehör och andra elektroniska apparater, lanserad 1998 av Sun. Idén kallas ibland för ”spontant nätverk”. Tanken är att man ska kunna ansluta en dator till ett lokalt nätverk och direkt hitta vad man behöver, till exempel en skrivare. Alla anslutna enheter upptäcker varandra direkt, känner till varandra och vet vad de andra enheterna kan. Så kallad konfigurering sker direkt och automatiskt så snart en ny enhet ansluts. Jini är baserat på Java för att kunna fungera oberoende av teknisk plattform och operativsystem. Upphovsmannen är Bill Joy.
JIT (just in time) från en Java-applet, översätts Java-koden till maskinkod i en form av ”kompilator”, som kallas Java Virtual Machine. Genom att använda en s k JIT-kompilator,  översätts intruktionerna direkt löpande till maskinkod, för maximal exekvering av hela appletprogrammet. En bra JIT kan snabba upp exekveringen med upp till tio gånger.
JPEG eller JPG ( joint photographic experts group) en metod att komprimera bildfiler. Bra för bilder med många färger, t.ex. fotografier.
Jscript är microsofts alternativ till, eller snarare version av, Netscapes Javascript. Det är alltså ett enkelt programmeringsspråk, ett scriptspråk, för webben. Jscript började som VBScript, där VB står för Visual Basic, men blev med tiden allt mer likt Javascript och bytte namn till Jscript.
jukebox gör samma sak som en jukebox för musik, men hanterar minnesenheter som cd-rom  eller band i stället för musik. Automatiserar åtkomsten av lagrat material som inte behöver vara ögonblickligen tillgängligt.
junkmail eller spam är Internets motsvarighet till direktreklam, alltså e-post med reklam som man får vare sig man önskar eller inte. Olika regelsystem som ska skydda dem som så önskar från spam är under diskussion. Skräppost på svenska.