IT-Ord-I

I

i18n internationalisation. Förkortningen används inom World Wide Web konsortiet. Förklaringen är att det är 18 bokstäver mellan i och n.
IAB (internet architecture board) en referensgrupp av forskare och yrkesmänniskor som har intresse av att förbättra Internet.
IBM står för International Business Machines, vilket man inte behöver nämna i oträngt mål. Världens största dataföretag.
IBM-kompatibel kallas en persondator för om den har processor från Intel (eller en Intel-kompatibel processor som Cyrix eller AMD) och klarar att köra operativsystem från Microsoft. IBMs insats i sammanhanget är att företaget lanserade kombinationen i sin Personal Computer 1981.
Icann (internet corporation for assigned names and numbers) en amerikansk ideell organisation som på uppdrag av USAs regering förvaltar toppdomännamnen på internet, alltså .com .net .org .edu med mera samt landsdomäner som .se och .no, Detta gäller sedan 1998. Dessförinnan förvaltade Network Solutions toppdomänerna. Ican fastställer också standarder för tilldelning av ip-nummer och vilka protokoll som ska gälla på internet. Bakom Icann står företag, universitet och ideella organisationer.
icke-flyktig non-volatile) ett datorminne är icke-flyktigt om det bevarar lagrade data även om strömmen stängs av.
icke-hierarkiskt nät (peer-to-peer network) ett nät där alla anslutna enheter har samma möjligheter. Alla  kan sätta igång ett kommunikationsutbyte. Kallas ibland även för serverlöst nät.
ICQ (uttalas ”I-seek-you”) är det mest kända systemet för instant messaging, alltså för att skicka lappar över internet. Användaren har ett program som automatiskt meddelar  ICQs servrar så snart man ansluter sig till internet. Man kan sedan snabbt och enkelt skicka enkla meddelanden (lappar) till andra ICQ-användare som är anslutna just då. ICQ lanserades 1996 av det israeliska företaget Mirabilis som 1998 köptes av America Online. America Onlina har också ett eget system för instant messaging, AIM.
ICT information and communication technology , IKT
IDE (integrated drive electronics) ett gränssnitt som medger anslutning av upp till två enheter per port. Urspungligen klarade IDE att överföra data med en hastighet av endast 2 MB/s, medan den nyare Enchaned IDE Ultra ATA/66 klarar 66 MB/s.

 

 

Identifiering används i minst två betydelser. 1. Att man uppger vem man är genom att uppge sitt namn och vanligen även visa upp någon identitetshandling som id-kort, certifikat eller lösenord . Kontrollen av att sådana identitetshandlingar är äkta kallas förautentisering; 2. Kontroll av att någon verkligen är den som hon utger sig för att vara. Rutinerna fördetta bör i något led inbegripa (eller ha inbegripit) minst en betrodd person som personligen känner den som ska identifieras. Annars blir det lätt att till exempel skaffa ett äkta id-kort i någon annans namn.
Idoru en virtuell tv-idol eller pop-idol, alltså datorålderns Musse Pigg. Idoru är den japanska formen av ordet ”idol”. Även en roman av William Gibson.
IETF (internet engineering task force) det utvecklande och styrande organet för Internet. Det praktiska arbetet inom IETF är förlagt till olika arbetsgrupper och sedan har IETF möten tre gånger per år för att diskutera arbetsgruppernas resultat och ta beslut.
IF THEN står i programmering för en implikation, alltså ”om – så”.
IIOP (internet inter-ORB [object request broker] protocol) ett standardprotokoll för överföring av information på Internet och intranät. En grupp av över 600 företag bildar ett konsortium (Object Management Group) som stödjer protokollet. Se även CROBA.
IKT informations- och kommunikationsteknik
Im instant messaging.
Image betyder naturligtvis bild. Men det är också beteckning på en exakt kopia, en avbild, av en hårddisk, kopierad sektor för sektor utan hänsyn till innehållet.
Imaging kan översättas med bildhantering, datorstödd teckning, datorstödd bildframställning. Jämför med rendering.
IMAP (interactive mail access protocol) en client/server-lösning för e-posthantering. Ett klientprogram hämtar användarens post från en serverdator. IMAP är ett modernare alternativ till POP och tillåter att användaren lagrar sin post på serverdatorn.
Iming att chatta med någon samtidigt som man spelar dataspel eller gör något liknande. Svensk term saknas.
I-mode japanskt system för mobiltelefoner med datakommunikation. Systemet lanserades 1999 av NTT Docomo och hade 6,2 miljoner abonnenter i början av år 2000. Det finns ett stort tjänsteutbud. I-mode bygger på japanska standarder. För kodning av information används en form av html.
Implementera används i Computer Sweden endast när det gäller systemutveckling, annars genomföra, införa

 

 

Implementering den fas i systemutvecklingen då man överför designen av ett datorsystem till körbar kod. I andra sammanhang är ordet ”implementera” umbärligt.
Implikation inom formell logik motsvarar i programmering IF THEN. Det kan alltså översättas med  ”om – så”, men man ska inte tro att logikens språk och normalt språk är samma.  I formell logik betyder ”om A så B” (skrivs ”A->B”) att om A är sant så måste också B vara sant. Men om A inte är sant så kan i formell logik B vara sant ändå – för det har man inte sagt något om. Vardagsspråkets ”om A så B” brukar däremot tolkas som ”om och bara om”.
IMSP (interactive mail support protocol) ett protokoll under utveckling som utökar IMAP4 genom att tillåta prenumerationer och sökning i kataloger.
Indexerad indexerade filer består av poster som är ordnade i följd efter en nyckel.
Industry ”the industry” bör översättas med ”branschen”. Det som vi i Sverige kallar för ”industri” brukar kallas för ”manufacturing” på engelska.
Informationslager (data warehouse) en databas som är utformad med tanke på avancerad analys, till exempel av försäljningssiffror, så kallad ”data mining” och beslutsstöd. Bygger på att färska data regelbundet överförs från det vanliga datasystemet, som därför inte belastas av tunga sökningar. Ofta formateras databaserna om för att bli mer anpassade för analytikernas sökningar.
Inkapsling (encapsulation) grundprincipen i objektprogrammering. Man skiljer mellan objektets innehåll (data och program) och dess gränssnitt mot andra objekt. Objekt  kommunicerar genom att skicka meddelanden till varandra. De ber varandra attexekvera procedurer eller metoder. Programmeraren behöver därför inte veta hur ett objekt är skrivet, bara hur man skriver meddelanden till det. En annan fördel är att objektet kan isoleras mot fel i andra objekt.
Inklusiv disjunktion är i formell algebra detsamma som ”A eller B eller båda”. Betecknas i boolesk algebra med OR. Villkoret ”Sweden AND Norway” ger alltså, om man matar in det i en sökmaskin på webben, träff på alla webbsidor som nämner ”Sweden”, alla som nämner ”Norway” och alla som nämner båda. Jämför exklusiv disjunktion.
Inkrementell inkrementell backup är ekonomiskt när man redan har tagit backup på hela systemet. Man tar nämligen bara backup på de filer som ändrats sedan förra backupen.
Instant messaging ”lappar” system för att skicka korta enkla meddelanden mellan personer som för tillfället är anslutna till internet. Mest kända systemet är ICQ.
Insticksprogram se plugins.
Interaktiv internet är ett interaktivt medium i den bemärkelsen att det ger möjlighet till en dubbelriktad kommunikation mellan den som sprider ett budskap och den som tar del av det.
Interface (gränssnitt) kontaktyta för att översätta kommunikation mellan två kommunicerande enheter, t.ex. människa och dataprogram.
Interlacing GIF-bilder som sparas i ett särskilt format GIF-89-a. Detta format gör att bilder visas gradvis bättre allteftersom de förs över genom nätet.
Internet globalt datornät med TCP/IP som kommunikationsprotokoll.
Internet Media Types koder som används av Multipurpose Internet Mail Extentions (MIME) och andra Internetstandarder (som HTTP) för att identifiera typ och kodning av de data som överförs. Typkoderna används också av WWW-läsare för att anropa rätt hjälptillämpningar för att hantera olika filer. Exempel på registrerade mediatyper är text/plain, text/html, image/tiff.
Internet News det första världsomspännande, helt öppna systemet för datorkonferenser. Diskussionerna är uppdelade på tusentals olika intresseområden, s.k. News-grupper. Alla användare på en Internet-ansluten News-dator kan läsa andras artiklar i en News-grupp och skicka egna dit. Heter egentligen ”USENET News” men kallas ibland bara ”News”, ”Usenet” eller ”Network News”.
Internet Provider företag som tillhandahåller anslutning till Internet. T ex Telia, Algonet, Bahnhof och Tele2. Ett avtal tecknas som ger användaren möjlighet att koppla upp sig via modem till en viss avgift per minut.
interrupt avbrott. Inom programmering är interrrupt inget fel. Det är i stället en instruktion till processorn om att den ska avbryta det den håller på med för att exekvera en annan rutin. Därefter återgår den till det den höll på med. Detta är inget som användare och vanliga programmerare behöver bekymra sig om. Det sköts av operativsystemet. Syftet är att pågående långvariga beräkningar inte ska kunna blockera brådskade input.
Intranet (intranät på svenska) företagsinternt nät, ofta bakom en brandmur, som utnyttjar TCP/IP och Internet-tjänster.
intranät ett nätverk som är baserat på samma teknik som World Wide Web och fungerar likadant, men som bara är tillgängligt för anställda inom ett företag eller en organisation. Jämför med extranät. Både intranät och internet stavas med litet ”i” i Computer Sweden.
IP (internet protocol) unik logisk adress som tilldelas alla datorer anslutna till Internet. IP-adressen beskrivs som ett 32 databitar långt IP-nummer och detta ger möjlighet till ca. 4 miljarder unika adresser.
IP-adress unik logisk adress som tilldelas alla datorer anslutna till Internet. IP-adressen beskrivs som ett 32 databitar långt IP-nummer och detta ger möjlighet till ca. 4 miljarder unika adresser.
IPng, IPv6 (”IP next generation”, IP version 6) – Den nya versionen av protokollet IP, som kommer att tillåta IP-nummer med 128 databitars längd. Detta ger teoretiskt sett möjlighet till 6 000 000 000 000 000 000 000 000 IP-adresser per kvadratmeter av jordens yta (!).
IP-nummer ett 32 databitar långt tal som är unikt för varje dator ansluten till Internet. Dagens IP-nummer ger möjlighet till 4 miljarder unika adresser. Används ofta synonymt med IP-adress.
IRC (internet relay chat) internets ”heta linje”, där alla inloggade kan läsa och skriva inlägg samtidigt.
Irix silicon graphics version av Unix. Sedan slutet av 1990-talet satsar SGI främst på Linux.
IRL (in real life) internetslang. Används som motsats till ”cyberspace”.
iron box mjukvara som läggs in i ett nätverk för att fördröja hackare, så att de kan spåras. Ofta  i form av ett ”skal” runt systemet, och med lockbeten som håller hackaren sysselsatt.
isa (industry standard architecture) gemener
isam (indexed sequential access method) en metod för datasökning som kan hantera både indexerade och sekventiella filer.
ISAPI Internet Server API är från Microsoft. Se även API och NSAPI.
ISDN (integrated services digital network) teknik för samtidig sändning av tal och data digitalt i teleledningar. Maximal överföringshastighet 128 kbps.
ISDN-router gör om ISDN till Ethernet och klarar dessutomn av att hantera IP-trafik.
ISDN-TA gränssnittenhet för inkoppling av analog utrustning eller datautrustning utan inbyggt ISDN-gränssnitt på ISDN-nätet.
ISO (international standards organisation) den internationella organisationen för världsstandarder.
ISO-8859-1 standardbeteckningen för 8-bits teckenkoden som populärt kallas ISO Latin-1 och används i Windows och UNIX-datorer.
ISP (internet service provider) Vvanlig benämning på ett företag som erbjuder Internetuppkoppling. Exempel är Telia och Swipnet (Tele2). I vårat fall fungerar Chalmers som din ISP.
ISV (independent software vendor) en självständig och oberoende mjukvaruproducent.
IT (informationsteknik) termen saknar en allmänt vedertagen, exakt definition. Oftas syftar termen på datateknik med användning av Internet.
Itsy handhållen dator i kreditkortsformat med Linux som operativsystem. Utvecklas som tekniskt experiment för Compaqs räkning av Western Research Lab och Systems Research Center i Palo Alto. Syftet är att ta fram en handhållen dator som är betydligt mer kraftfull än Palm och Windows CE-datorer och klarar krävande uppgifter som  taligenkänning. Specifikationerna är offentliga.
ITU standardiseringsorgan inom telekomområdet, tidigare CCITT