IT-Ord-H

H

Hackare hacker 1. Den ursprungliga betydelsen är en skicklig och närmast perfektionistisk programmerare, ofta med en stor repertoar av knep och genvägar. Ett hack är ett jobb eller ett knäck. 2. numera används ordet om personer som gör olovligt datorintrång och ibland sabotage, vanligtvis för att imponera på sina kamrater.
Hackershield program som tester säkerheten i datornätverk. Levereras av företaget Bindview men kallas ofta för Netetct.
handle betyder som alla vet handtag, men används ofta i betydelsen användarnamn. I hackerkretsar motsvarar det graffitimålarnas tag (signatur).
handpåläggning handwaving) olika ingrepp och åtgärder som måste göras i efterhand för att få en tillämpning eller ett datorsystem som skulle vara färdig att fungera som om den vore färdig.
Handspring amerikanskt företag som utvecklar handdatorn Visor, som liknar Palm och har samma operativsystem. Grundat 1998 av samma personer som startade Palm, nämligen Jeff Hawkins, Donna Dubinsky och Ed Colligan.

 

 

hash (hashvärde) ett mindre tal som på ett unikt sätt representerar ett större tal eller en datamängd. Kallas ibland för kondensat på svenska. Används bland annat för att skapa elektroniska signaturer. Ett hashvärde framställs genom matematisk behandling av en datamängd på ett sådant sätt att 1. hashvärdet blir unikt (två olika datamängder kan inte ge samma värde) och 2. proceduren är inte omvändbar (datamängden kan inte rekonstrueras med ledning av hashvärdet).
Hatswitch  (titt-knapp) är ett reglage som man använder i exempelvis flygsimulatorer för att inifrån cockpit kunna titta åt sidorna och spana av omgivningarna.
hdml ( handheld device markup language) en föregångare till wap.
HDSL (high-bit-rate digital subscriber line) är en variant på ADSL.
hemlig kopia se bcc
hemlig nyckel när man krypterar med symmetrisk kryptering har man en hemlig nyckel som både sändare och mottagare måste ha tillgång till.  ”Hemlig” är den vedertagna termen inom symmetrisk kryptering. Inom asymmetrisk kryptering talar man i stället om den privata nyckeln.
Hemsida numera: den sammanhållande webbsidan för en webbplats. Känns igen på att adressen är kort. Hemsidan var från början en sida som man skapar för personligt bruk (intern hemsida), för att hålla reda på de webblänkar man använder oftast.
hexadecimal (om siffersystem:) med sexton siffror. Talen 0-9 skrivs med vanliga siffror, men 10-15 representeras med bokstäverna A-F. 16 skrivs därför som ”10” och 31 som ”1F”. Hexadecimala tal kan enkelt omvandlas till binära tal och omvänt. Används i utskrifter i stället för binärkod för att spara plats.
Hexadecimal kod tal i talsystem med siffran 16 som bas. Används ofta vid beskrivning av datatecken, eftersom talet 16 är en jämn potens av 2 (2 upphöjt till 4). Tecknen (siffrorna) i det hexadecimala talsystemet är 0123456789ABCDEF.
hexkod binärkod överförd till hexadecimal form.
Hiperlan2 en standard för trådlösa lokala nätverk, fastställd i februari 2000 av den europeiska standardiseringsorganisationen Etsi. Klarar upp till 54 miljoner bit/s. Dataöverföring sker på en radiofrekvens av 5 gigaherz, alltså mer än fem gånger mer än gsm-mobiltelefoni på 900 megaherz. Bakom standarden står en branschorganisation med samma namn, bestående av bland andra Dell, Ericsson, Nokia, Telia och Texas Instruments

 

 

history file (historiefil) webbläsarens lista över de webbsidor som användarna av webbläsaren har besökt. Behövs för att man ska kunna backa till tidigare sidor. Men listan kan naturligtvis också användas av andra, som vill kartlägga användarens surfvanor – om man inte raderar den. Förväxlas ofta med cookie-filen, som är mer svårtolkad och inte alls fullständig. När man läser om journalister som begär att få ut politikers cookie-filer så handlar det oftast om historiefilen.
Hit se träff.
Host värddator på Internet.
HotDog ett kraftfullt programverktyg för att ta fram webbsidor.
hpc handheld pc. microsofts beteckning på handhållen dator med tangentbord och därtill avpassad variant av operativsystemet Windows CE.
HP-Ux Hewlett-Packards version av Unix
hqx filnamnstillägget hqx anger att filen är en Binhex 4.0-fil för Macintosh.
hscsd (high-speed circuit-switched data) en teknik för dataöverföring i mobiltelefon med gsm-systemet som bas. Klarar upp till 64 kbit/sekund jämfört med dagens gsm, som har en kapacitet på 9.6 kbit/sekund.
HTML (hypertext markup language) sidbeskrivningsspråket för dokument i World Wide Web. Innehåller direktiv för hantering av typsnitt, bilder och länkar till andra dokument.
http (hypertext transfer protocol) Det protokoll som ligger till grund för överföring av dokument i World Wide Web.
https står för http secure. En variant av http som används för säkra transaktioner. Om det står i början på en webbadress kan man inte hoppa över https.
Hub (nav) (nav) teknisk benämning på ett ”nät-nav”, dvs. en punkt där data från många nätkablar samlas ihop i en enda kabel. Hub-ar är vanliga i sk. 10baseT-nät (twisted-pair-nät) där de samlar upp kommunikationen från de enskilda datorerna i ett hus till en central ledning som leder ut ur huset.
Hubb den centrala hårdvaran i nätverket. Alla datorer är anslutna till hubben med hjälp av en speciell nätverkskabel.
Huvud varje webbsidas HTML-kod har ett huvud där specifik information om själva webbsidan finns, exempelvis sidans titel. Se även kropp.
Hypertext en teknik där vissa delar av ett dokument utgör länkar till andra delar av dokumentet eller till andra dokument, så att man genom att markera delen – vanligtvis genom att klicka på den – kan läsa det dokument de är länkade till. I World Wide Web används hypertext tekniken för att länka samma dokument på olika datorer på Internet.