IT-Ord-G

G

Gameport en typ av anslutning av spelkontroller, sitter oftast på ljudkortet och har 15-pinnar.För inkoppling av 2st spelkontroller krävs en så kallad Y-kabel.
gan (global area network) världsomspännande datanät.
Gasreglage gasreglage, används för att öka eller minska hastigheten på flyget / fordonet man framför i spelet. Kan bestå av ett handtag, ring (P750 samt PX2500 och PX3000) eller 2 knappar, en för + och en för -.
Gateway en brygga som sammanbinder enheter i ett nätverk.
generell turingmaskin är ofta vad som menas med turingmaskin. En turingmaskin motsvarar (till funktionen men inte till konstruktionen) ett modernt dataprogram, medan en generell turingmaskin motsvarar en modern dator.
gi förkortning för det föreslagna gibi, som står för 1073741824, alltså datavärldens granne till prefixet giga.
gibi föreslagen beteckning på 1073741824, vilket är två upphöjt till trettio. Förkortas gi, till exempel giB för gibibyte. Detta har i datavärlden felaktigt betecknats med giga, vilket står för exakt en miljard. Ingår i ett nytt system med multipelprefix för det binära talsystemet. Se även kibi, mebi och tebi.
GIF (graphics interchange format) standardformat (utvecklat av Compuserve) för kodning och komprimering av bilder på Internet. Kan komma att ersättas av det leverantörs oberoende PNG.
giga står för en miljard. Tusen megabyte är en gigabyte. Jämför gibi. En miljarddel betecknas med nano.
Gigabyte (GB) 1024 megabyte (ca 1 miljard byte).
Gnu lär stå för ”Gnu is not Unix”, en så kallad rekursiv förkortning. Det är ett Unix-liknande operativsystem som sprids fritt av stiftelsen Free Software Foundation. Det enda villkoret för att man ska få skaffa, använda och ändra Gnu är att man förbinder sig, om man sprider det vidare med eller utan ändringar, att ge alla andra samma frihet – så kallad copyleft. Delar av Gnu ingår i Linux.
Gopher textbaserat menysystem för att länka dokument på olika datorer anslutna till Internet.

 

 

gprs (general packet radio services) en föreslagen teknik för dataöverföring med hög kapacitet med mobiltelefon. Tekniken är paketförmedlande och har en teoretisk kapacitet på 270 kbit/sekund. Konkurrerar med hscsd, och kan till skillnad från det inte införas i gsm-systemet på något enkelt sätt.
Grafikkort kan också kallas videokort, videoadapter eller videokontroller. Ett gränsnittskort i datorn som producerar och kontrollerar det som visas på bildskärmen.
Gränssnitt (interface) gränsen mellan olika delar av systemen i datorn. T ex är användargränssnittet det som möjliggör kommunikation mellan människa och dator där bildskärmen ingår som en viktig del.
GUI (graphical user interface) en term för att beskriva ”kontakten” (interface) mellan program och användare. Användarvänlighet är målsättningen.
guix syftar på nybörjare som inte klarar av Unix eller Linux utan grafiskt användar gränssnitt (gui)