IT-Ord-F

F

 

failover finns i ett datasystem när en krånglande enhet automatiskt, utan att driften avbryts, lämnar över sina arbetsuppgifter till en annan enhet i systemet.
FAQ (frequently asked questions) dokument som besvarar de vanligaste frågorna i en News-grupp eller e-postlista. FAQ-dokumentet bör studeras innan man ställer en fråga till en lista eller en Newsgrupp för att undvika att upprepa en vanlig fråga.
Fast anslutning en fast förbindelse till det publika Internet. Vanligt bland stora användare och de som har behov av onlineförbindelse dygnet runt.
fasttalsberäkningar beräkningar där alla tal har samma antal decimaler.
FAT32 det formaterings- och fillagringssystem som används i Windows 98 (och Windows 95, version OSR2).
fault tolerant feltolerant
fbc (fully buzzword-compliant) Anpassad till alla grasserande standarder, tekniker och trender.
FDDI (fiber distributed data interface) En standard för transport av data med hög hastighet (100 Mbps) i fiberoptisk kabel.
feltolerant (fault tolerant) datorer och tillbehör är feltoleranta om de kan drabbas av tekniska fel utan att krascha. En feltolerant dator kan ha dubblerade komponenter som kopplas in automatiskt vid tekniska fel och tar över driften. I andra fall läggs driften automatiskt över på andra enheter (failover).
file name extension filnamnstillägg
filnamnstillägg (file name extension ) består oftast av tre bokstäver som står efter själva filnamnet. Vanliga tillägg är exe, doc, xls. Mellan filnamnet och tillägget sätter man en punkt. Exempel <dokument.doc>. Filnamnstillägg används i Windows och Dos för att ange filformat. Utan filnamnstillägg känner tillämpningarna inte igen ”sina” filer. I Mac OS är motsvarande information dold för användaren.
Finagles lag om dynamiska negativer lyder ”Allt som kan bli fel blir fel.” Att den har blivit känd som Murphys lag bevisar att den stämmer. Finagles lag kommer från en serie science fictionböcker av Larry Niven. I dem har gruvarbetare på en asteroid en gud som heter Finagle, och denna gud har en galen profet som heter Murphy – därav förväxlingen med den högst reelle flygingenjören Ed Murphy och hans lag.
Finagle’s law se Finagles lag.
Finger ett program som visar användaren vid andra änden.

 

 

Fireknappar används för att utföra kommandon i spel såsom eldgivning, passa, skjuta.Justerbar fjäderkänslighet
firewall brandvägg är en teknisk lösning för att skydda datorer och nätverk från intrång utifrån.
firewire formellt kallad high performance serial bus eller IEEE 1394. Ett gränssnitt och buss för dataöverföring mellan dator och kringutrustning. Lanserades 1995. Ersätter scsi. Finns för IBM-kompatibla datorer och Macintosh.
First Class exempel på en serverprogramvara som används för att sätta upp ett intranet med koppling till internet. För att kunna ringa upp den behövs en motsvarande klientprogramvara. I den senaste versionen kan man också ansluta sin via sin vanliga browser.
Fjärranslutning skapar en anslutning mellan din dator och Internet, ett nätverk, eller an annan dator.
Flame är arga svar på olämpliga inlägg på internet, såsom flooding eller spam.
flashminne en typ av halvledarminne. Flashminnen är icke-flyktiga och saknar rörliga delar. De skulle alltså vara idealiska som datorminnen, i synnerhet i bärbara datorer, om det inte vore för ett par nackdelar. Den ena är priset, men Intel har utvecklat en ny teknik som väntas ge billigare flashminnen. Den andra är att det går åt mycket ström för att lagra och radera data i flashminnen. Därför används de mest för att lagra styrkod, som sällan eller aldrig ändras.
FlashPix ett nytt filformat för bilder på Internet utvecklat av bl.a. HP och Microsoft. Filer i FlashPix-format skrivs med suffixet .fpx.
flooding är när man skickar så många meddelanden till en diskussionsgrupp på internet eller på en bbs att den översvämmas.
flops flyttalsoperationer (beräkningar) per sekund. Ett tidigare vanligt prestandamått, mest relevant för matematikinriktade tillämpningar och bildbehandling. Oftast anges det i megaflops eller Mflops.
flyktig (volatile) om data i datorminnen. Flyktiga data försvinner när man bryter strömmen. De vanligaste arbetsminnena, dram-minnen, är flyktiga, vilket alla vet som har förlorat data vid ett oväntat strömavbrott. Se även icke-flyktig.
flyttalsberäkning (floating point operation) vanligt sätt att räkna med stora tal i datorer. De delas upp i ett vanligt tal (mantissa) och en potens av två (exponenten). Talet 2048 delas alltså upp i 2 och 1024, skrivet som 2**10. Dessa två delar beräknas var för sig. Beteckningen flyttal kommer av att decimalkommat kan ha flytande position i talet.

 

 

Force Feedback inbyggd motor i spelkontrollen, oftast rattar .Gör att spelkontrollen skakar och hoppar. Ger förbättrad upplevelse i spelen.
Formulär en HTML-mekanism som gör det möjligt att låta användaren på själva webbsidan exempelvis fylla i svar på frågor i textfält – precis som i vanliga Windows-program. För att ta hand om den information användaren fyller i behövs ett CGI-manus.
Fragment med en länk till ett sidfragment menar man att man gör en länk till en speciell del av sidan genom att utnyttja förplacerade markeringar i sidans HTML-kod. Kallas Bookmarks i FrontPage 98.
fragmentering uppdelning av filer på en hårddisk i småbitar, utspridda över disken. Uppstår lätt när filer ändras i efterhand. Så småningom liknar hårddisken ett lapptäcke, och då blir den långsam. Man kan då inte heller utnyttja utrymmet fullt ut. Lösningen heter defragmentering.
Frames även kallat ramar. Fönsterteknik som infördes av Netscape. Numera allmänt accepterad av andra webbklientprogram.
Free Software Foundation (FSF) en organisation som utvecklar dataprogram som får spridas fritt. Mest känt är det Unix-liknande operativsystemet Gnu som delvis ingår i Linux. För att säkerställa att FSFs program förblir fria, det vill säga att de sprids fritt med eller utan ändringar, använder FSF den speciella tillämpning av copyright som kallas för copyleft.
Freeware program som är fria att distribuera och använda gratis.
frekvensdelning en form av multiplex. Man kan skicka flera parallella meddelanden i samma signalbärare genom att man delar upp frekvensområdet i flera mindre område. Varje meddelande (delsignal) får sitt eget frekvensområde.
front office personal och avdelningar som har direkt kontakt med företagets kunder; datortillämpningar som används av denna personal och dessa avdelningar.
Frontend framände, den del av ett system som slutanvändaren ser, till exempel Windows eller en webbklient. Motsatsen är backend, bakänden.
FSF free software foundation
FTP (file transfer protocol) vanligt protokoll för att hämta och skicka filer via Internet. Kräver att användaren har behörighet att använda både den avsändande och mottagande datorn, vilket innebär att man måste ange namn och lösenord. En vanlig variant, anonymous ftp, nöjer sig med att man loggar in som ”anonymous”.
FTP-arkiv plats på någon server på Internet, där man kan komma åt filer av olika slag genom filöverföringsprotokollet FTP.
ftth ( fiber to the home) alltså anslutning av bostäder direkt till bredbandsnät baserat på optisk fiberkabel.
FUNET de finska universitetens nätverk.
FYI (for your information) amerikansk förkortning.
fångst (capture) förekommer i ord som ”image capture” (bildfångst) och ”data capture” (datafångst). Syftar på metoder för att ”infånga” bilder och data så att de kan bearbetas i en dator.
fönster (window) rektangulär yta på datorns bildskärm. Den disponeras av en av de tillämpningar som är igång, eller av operativsystemet. Flera fönster kan vara öppna samtidigt och överlappa varandra. Detta ger användaren överblick över flera processer samtidigt, men kan också göra bildskärmen plottrig och oöverskådlig. Första kommersiellt gångbara fönstersystemet fanns på Macintosh-datorn 1984, men idén utvecklades på 70-talet av Xerox, som utgick från hur folk hanterar pappersark på skrivbord.
Förkortningar på Internet förekommer diverse förkortningar och symboler.
Förstörande kompression kompression som när det gäller bilder ”kastar bort” information som det mänskliga ögat ändå har svårt att uppfatta. Därigenom blir bildfilen mindre.

 

 

failover finns i ett datasystem när en krånglande enhet automatiskt, utan att driften avbryts, lämnar över sina arbetsuppgifter till en annan enhet i systemet.
FAQ (frequently asked questions) dokument som besvarar de vanligaste frågorna i en News-grupp eller e-postlista. FAQ-dokumentet bör studeras innan man ställer en fråga till en lista eller en Newsgrupp för att undvika att upprepa en vanlig fråga.
Fast anslutning en fast förbindelse till det publika Internet. Vanligt bland stora användare och de som har behov av onlineförbindelse dygnet runt.
fasttalsberäkningar beräkningar där alla tal har samma antal decimaler.
FAT32 det formaterings- och fillagringssystem som används i Windows 98 (och Windows 95, version OSR2).
fault tolerant feltolerant
fbc (fully buzzword-compliant) Anpassad till alla grasserande standarder, tekniker och trender.
FDDI (fiber distributed data interface) En standard för transport av data med hög hastighet (100 Mbps) i fiberoptisk kabel.

 

 

feltolerant (fault tolerant) datorer och tillbehör är feltoleranta om de kan drabbas av tekniska fel utan att krascha. En feltolerant dator kan ha dubblerade komponenter som kopplas in automatiskt vid tekniska fel och tar över driften. I andra fall läggs driften automatiskt över på andra enheter (failover).
file name extension filnamnstillägg
filnamnstillägg (file name extension ) består oftast av tre bokstäver som står efter själva filnamnet. Vanliga tillägg är exe, doc, xls. Mellan filnamnet och tillägget sätter man en punkt. Exempel <dokument.doc>. Filnamnstillägg används i Windows och Dos för att ange filformat. Utan filnamnstillägg känner tillämpningarna inte igen ”sina” filer. I Mac OS är motsvarande information dold för användaren.
Finagles lag om dynamiska negativer lyder ”Allt som kan bli fel blir fel.” Att den har blivit känd som Murphys lag bevisar att den stämmer. Finagles lag kommer från en serie science fictionböcker av Larry Niven. I dem har gruvarbetare på en asteroid en gud som heter Finagle, och denna gud har en galen profet som heter Murphy – därav förväxlingen med den högst reelle flygingenjören Ed Murphy och hans lag.
Finagle’s law se Finagles lag.
Finger ett program som visar användaren vid andra änden.
Fireknappar används för att utföra kommandon i spel såsom eldgivning, passa, skjuta.Justerbar fjäderkänslighet
firewall brandvägg är en teknisk lösning för att skydda datorer och nätverk från intrång utifrån.
firewire formellt kallad high performance serial bus eller IEEE 1394. Ett gränssnitt och buss för dataöverföring mellan dator och kringutrustning. Lanserades 1995. Ersätter scsi. Finns för IBM-kompatibla datorer och Macintosh.
First Class exempel på en serverprogramvara som används för att sätta upp ett intranet med koppling till internet. För att kunna ringa upp den behövs en motsvarande klientprogramvara. I den senaste versionen kan man också ansluta sin via sin vanliga browser.
Fjärranslutning skapar en anslutning mellan din dator och Internet, ett nätverk, eller an annan dator.
Flame är arga svar på olämpliga inlägg på internet, såsom flooding eller spam.

 

 

flashminne en typ av halvledarminne. Flashminnen är icke-flyktiga och saknar rörliga delar. De skulle alltså vara idealiska som datorminnen, i synnerhet i bärbara datorer, om det inte vore för ett par nackdelar. Den ena är priset, men Intel har utvecklat en ny teknik som väntas ge billigare flashminnen. Den andra är att det går åt mycket ström för att lagra och radera data i flashminnen. Därför används de mest för att lagra styrkod, som sällan eller aldrig ändras.
FlashPix ett nytt filformat för bilder på Internet utvecklat av bl.a. HP och Microsoft. Filer i FlashPix-format skrivs med suffixet .fpx.
flooding är när man skickar så många meddelanden till en diskussionsgrupp på internet eller på en bbs att den översvämmas.
flops flyttalsoperationer (beräkningar) per sekund. Ett tidigare vanligt prestandamått, mest relevant för matematikinriktade tillämpningar och bildbehandling. Oftast anges det i megaflops eller Mflops.
flyktig (volatile) om data i datorminnen. Flyktiga data försvinner när man bryter strömmen. De vanligaste arbetsminnena, dram-minnen, är flyktiga, vilket alla vet som har förlorat data vid ett oväntat strömavbrott. Se även icke-flyktig.
flyttalsberäkning (floating point operation) vanligt sätt att räkna med stora tal i datorer. De delas upp i ett vanligt tal (mantissa) och en potens av två (exponenten). Talet 2048 delas alltså upp i 2 och 1024, skrivet som 2**10. Dessa två delar beräknas var för sig. Beteckningen flyttal kommer av att decimalkommat kan ha flytande position i talet.
Force Feedback inbyggd motor i spelkontrollen, oftast rattar .Gör att spelkontrollen skakar och hoppar. Ger förbättrad upplevelse i spelen.
Formulär en HTML-mekanism som gör det möjligt att låta användaren på själva webbsidan exempelvis fylla i svar på frågor i textfält – precis som i vanliga Windows-program. För att ta hand om den information användaren fyller i behövs ett CGI-manus.
Fragment med en länk till ett sidfragment menar man att man gör en länk till en speciell del av sidan genom att utnyttja förplacerade markeringar i sidans HTML-kod. Kallas Bookmarks i FrontPage 98.
fragmentering uppdelning av filer på en hårddisk i småbitar, utspridda över disken. Uppstår lätt när filer ändras i efterhand. Så småningom liknar hårddisken ett lapptäcke, och då blir den långsam. Man kan då inte heller utnyttja utrymmet fullt ut. Lösningen heter defragmentering.
Frames även kallat ramar. Fönsterteknik som infördes av Netscape. Numera allmänt accepterad av andra webbklientprogram.
Free Software Foundation (FSF) en organisation som utvecklar dataprogram som får spridas fritt. Mest känt är det Unix-liknande operativsystemet Gnu som delvis ingår i Linux. För att säkerställa att FSFs program förblir fria, det vill säga att de sprids fritt med eller utan ändringar, använder FSF den speciella tillämpning av copyright som kallas för copyleft.
Freeware program som är fria att distribuera och använda gratis.
frekvensdelning en form av multiplex. Man kan skicka flera parallella meddelanden i samma signalbärare genom att man delar upp frekvensområdet i flera mindre område. Varje meddelande (delsignal) får sitt eget frekvensområde.
front office personal och avdelningar som har direkt kontakt med företagets kunder; datortillämpningar som används av denna personal och dessa avdelningar.
Frontend framände, den del av ett system som slutanvändaren ser, till exempel Windows eller en webbklient. Motsatsen är backend, bakänden.
FSF free software foundation
FTP (file transfer protocol) vanligt protokoll för att hämta och skicka filer via Internet. Kräver att användaren har behörighet att använda både den avsändande och mottagande datorn, vilket innebär att man måste ange namn och lösenord. En vanlig variant, anonymous ftp, nöjer sig med att man loggar in som ”anonymous”.
FTP-arkiv plats på någon server på Internet, där man kan komma åt filer av olika slag genom filöverföringsprotokollet FTP.
ftth ( fiber to the home) alltså anslutning av bostäder direkt till bredbandsnät baserat på optisk fiberkabel.
FUNET de finska universitetens nätverk.
FYI (for your information) amerikansk förkortning.
fångst (capture) förekommer i ord som ”image capture” (bildfångst) och ”data capture” (datafångst). Syftar på metoder för att ”infånga” bilder och data så att de kan bearbetas i en dator.
fönster (window) rektangulär yta på datorns bildskärm. Den disponeras av en av de tillämpningar som är igång, eller av operativsystemet. Flera fönster kan vara öppna samtidigt och överlappa varandra. Detta ger användaren överblick över flera processer samtidigt, men kan också göra bildskärmen plottrig och oöverskådlig. Första kommersiellt gångbara fönstersystemet fanns på Macintosh-datorn 1984, men idén utvecklades på 70-talet av Xerox, som utgick från hur folk hanterar pappersark på skrivbord.
Förkortningar på Internet förekommer diverse förkortningar och symboler.

 

 

Förstörande kompression kompression som när det gäller bilder ”kastar bort” information som det mänskliga ögat ändå har svårt att uppfatta. Därigenom blir bildfilen mindre.