IT-Ord-E

eai (enterprise application integration) syftar på anpassning av nya och äldre tillämpningar i ett företag till varandra och till företagets verksamhet.
e-brev 1. brev som skickas som e-post. 2. en kommersiell tjänst som erbjuds av posten. Posten åtar sig utskriften av räkningar och andra massbrev för företagens räkning. Utskriften sker på de lokala postkontor där posten delas ut. Företagen behöver bara leverera underlaget på datafil.
ebxml (electronic business xml) det finns ingen variant av xml som heter så, utan det är ett internationellt initiativ för att undersöka de tekniska förutsättningarna för användning av xml för webbaserad handel över gränserna. Bakom initiativet står FN-organet Cefact och Oasis (Organization for the advancement of structured information standards).
Ecash ett varumärke från Digicash, som råkade i ekonomiska svårigheter och måste genomgå företagsrekonstruktion 1999. Om det inte handlar om just Digicashs produkt, skriv digitalpengar eller digitala kontanter.
ecdl european computer driving license. Det europeiska datakörkortet, alltså en grund utbildning i användning av persondator. Samma som det svenska datakörkortet.
edge enhanced rates for gsm evolution. Teknik för bredbandskommunikation över gsm- och tdma-nätet. Maximalt 384 kilobit per sekund är möjligt. Intresset för edge är störst i USA, medan Europa satsar på alternativet umts.
edge router gränsrouter, åtkomstrouter. En router som ansluter ett lokalt nätverk till ett stamnät.
EDI (electronic document interchange) standard för säker hantering och överföring av elektroniska dokument, speciellt för affärstransaktioner.
eisa (extended industy standard architecture) gemener
ekvivalens betyder inom formell logik att av två påståenden är antingen båda två sanna ller båda två falska. Skrivs A=B, vilket kan utläsas ”A är sant om och bara om B är sant”. Bör skiljas från en logisk implikation.
e-mail se e-post.
epic (explicitly parallel instruction computing) beteckning på den processorarkitektur som ska användas i Intels kommande 64-bitarsprocessorer. Skiljer sig från risc och cisc och är konstruerad med tanke på parallell databehandling.

 

 

Epoc operativsystem för handhållna datorer, utvecklat av Psion. Epoc ska bli grunden för Symbian, ett operativsystem för internetanslutna mobiltelefoner. Epoc är utvecklat för ARM-processorer men kan portas till andra system. Kombinationen ger mycket bra batteriekonomi kombination med goda prestanda.
E-post (e-mail) En metod att sända elektroniska meddelanden över datanät.
e-posta skicka e-post
e-postadress en e-postadress för Internet brukar skrivas på formen namn@foretag.xx. Tecknet @ utläses på engelska som ’at’ men brukar kallas kanelbulle, alfaslang eller snabel-a. Det som står efter kanelbullen är domän-namnet. Sist i detta finns en ändelse där man i USA sätter .com för commercial, edu för education, .gov för goverment osv. Resten av världen använder en lands förkortning, t ex .se för Sverige och  uk för Storbritannien.
E-postlista (mailing list) e-postlistor är distributionslistor som används för att via e-post skicka iväg information. Det kan vara diskussionslistor eller abonnemangslistor för nyheter m.m. Dessa e-postlistor sköts ibland av program som Listserv och Majordomo, där användaren själv kan logga på och av. Dessa mailrobotprogram ligger i en mailserver någonstans i världen. ”Ägaren” av respektive lista är den som kontrollerar listan.
e-postmeddelande skrivs med bara ett bindestreck
eprom står för ”erasable programmable read only memory”. En krets för datalagring som kan behålla lagrad information länge, minst tio år. Kretsen kan raderas och förses med nya data.
Erlang ett programmeringsspråk från Ericsson, uppkallat efter den danske matematikern Agner Krarup Erlang, känd för matematisk analys av telefonköer. Erlang är utvecklat för att vara ett kompakt och robust språk som kan användas i apparater för telekommunikation. Precis som Java använder Erlang en virtuell maskin, så Erlangprogram kan köras på många olika tekniska plattformar utan ändringar. Källkoden till Erlang är offentlig.
erp (enterprise resource planning) övergripande term för moduluppbyggda program som håller reda på produktion, tillverkning, beställning, kundtjänst, inköp, underleverantörer och annat. Erp bygger vanligen på en relationsdatabas.
ESMTP (extended simple mail transfer protocol) en modifiering av SMTP som bl.a. gör det möjligt att skicka 8-bits tecken i datorbrev. ESMTP definieras i Internet-dokumenten RFC 1651 och RFC 1652.

 

 

Ethernet vanligaste tekniken i lokala nät, utvecklad av Bob Metcalfe. ”Ether” syftar på etern. Tekniken är inspirerad av radiokommunikationens sätt att förhindra att två signaler sänds samtidigt på samma våglängd. En dator som vill sända kollar först ifall nätverket är ledigt. Om inte så väntar den en stund och försöker igen. Ethernet klarar tio megabit per sekund i teorin, mindre i praktiken. Det finns fast Ethernet som, också i teorin, klarar 100 megabit per sekund och gigabit Ethernet som klarar en gigabit i sekund. Den mest kända konkurrenten till Ethernet heter Token Ring.
Eudora ett populärt mailprogram som sköter e-posthanteringen hos en användare.
EUNet en europeisk Internetoperatör.
exe filnamnstillägget .exe står för ”executable”, alltså en exekverbar fil – ett program. När man öppnar en exe-fil, till exempel genom att dubbelklicka på filnamnet, startar operativ systemet programmet automatiskt.executive vice president = brukar kunna översättas med ”vice vd”Exekvera = När ett program arbetar och utför sina instruktioner säger man att det exekverar – ofta säger man att man ”kör” (eng. ”run”) ett program när det exekverar.
Exekvera när ett program arbetar och utför sina instruktioner säger man att det exekverar – ofta säger man att man ”kör” (eng. ”run”) ett program när det exekverar.
exklusiv disjunktion är i formell algebra detsamma som ”A eller B men inte båda”. Betecknas inom programmering med XOR.  En sökning i en databas med villkoret ”Sverige XOR Norge” ger träff på alla texter som nämner Sverige, alla texter som nämner Norge, men man får inte med sidor som nämner både Sverige och Norge.
extrafönster (popup window) syftar på de fönster, ofta med reklam eller annat obeställt innehåll, som webbläsare öppnar automatiskt när man besöker vissa webbplatser. Kan även kallas för poppuppfönster.
extranet extranät
extranät (extranet) är en utvidgad variant av intranät. Man använder samma teknik som i World Wide Web, men släpper bara in ett fåtal användare. Ett extranät är inte bara tillgängligtför anställda inom ett företag, utan även för  utomstående som samarbetar med företaget, till exempel underleverantörer och återförsäljare. Men allmänheten kommer inte in. Skrivs med liten begynnelsebokstav och ä.
E-zine en tidskrift som distribueras via e-post. Se även Zine.