Grundämne 97

97

Bk

Berkelium
Berkelium

Berkelium är ett radioaktivt grundämne som tillhör aktiniderna. Berkelium är en transuran.