Grundämne 91

91

Pa

Protaktinium
Protactinium

Protaktinium är ett radioaktivt grundämne som tillhör aktiniderna. Ämnet bildas ur uran och övergår i aktinium.