Grundämne 90

90

Th

Torium
Thorium

Torium är ett radioaktivt grundämne och tillhör aktiniderna. Isotopen torium-230 kallas även jonium