Grundämne 77

77

Ir

Iridium
Iridium

Iridium är en vit metall med något gulaktig ton i platinafamiljen. Till platinametallerna hör även platina, osmium, palladium, rutenium och rodium. Iridium upptäcktes av engelsmannen Smithson Tennant i resterna efter att råmaterial av platina hade upplösts av kungsvatten. Namnet kommer av latinets iris, ”regnbåge”, vilket syftar på iridiums salter som har starka färger. Iridium upptäcktes 1803, av den brittiske kemisten Smithson Tennant. Det var också han som namngav det nyupptäckta elementet.