Grundämne 71

71

Lu

Lutetium
Lutetium

Lutetium är ett grundämne som tillhör de sällsynta jordartsmetallerna. I enlighet med dess placering i det periodiska systemet tillhör lutetium övergångsmetallerna, men på grund av dess egenskaper placeras ämnet ofta bland lantanoiderna. Ämnet kallades tidigare särskilt i tysk litteratur cassiopeium, med kemiskt tecken Cp.