Grundämne 69

69

Tm

Tulium
Thulium

Tulium är ett metalliskt grundämne som tillhör lantanoiderna och de sällsynta jordartsmetallerna.