Grundämne 64

64

Gd

Gadolinium
Gadolinium

Gadolinium är ett metalliskt grundämne som tillhör lantanoiderna och de sällsynta jordartsmetallerna..