Grundämne 61

61

Pm

Prometium
Prometium

Neodym är ett metalliskt grundämne som tillhör lantanoiderna och de sällsynta jordartsmetallerna.