Grundämne 59

59

Pr

Praseodym
Praseodymium

Praseodym är ett metalliskt grundämne som tillhör lantanoiderna och de sällsynta jordartsmetallerna.