Grundämne 44

44

Ru

Rutenium
Rutenium

Rutenium är ett metalliskt grundämne som tillhör gruppen lätta platinametaller med symbol Ru och atomnummer 44. Rutenium är även en restprodukt från fissionerad uran-235.