Grundämne 43

43

Tc

Teknetium
Teknetium

Teknetium är ett radioaktivt metalliskt grundämne, som saknar naturliga isotoper.