Grundämne 41

41

Nb

Niob
Niobium

Niob (tidigare på engelska columbium Cb) är ett mycket sällsynt metalliskt grundämne som tillhör övergångsmetallerna.