Grundämne 40

40

Zr

Zirkonium
Zirconium

Zirkonium är ett grå-vitt metalliskt grundämne som kemiskt liknar titan. Zirkonium har god motståndskraft mot korrosion och låg benägenhet att absorbera neutroner (har liten träffyta). Zirkonium är mycket reaktivt, och förenar sig lätt med syre, kväve och kol.