Grundämne 35

35

Br

Brom
Bromum
Brom (latinskt namn, bromum) är ett icke-metalliskt grundämne som tillhör gruppen halogener.