Grundämne 32

32

Ge

Germanium
Germanium
Germanium är ett halvmetalliskt grundämne. Germanium är ett gråvitt, kristallinskt och skört ämne som kemiskt liknar tenn, och som är ett viktigt halvledarmaterial.