Grundämne 28

28

Ni

Nickel
Nickel
Nickel är ett metalliskt grundämne med det kemiska tecknet Ni och atomnummer 28.