Grundämne 16

16

S

Svavel
Sulphur
är ett icke-metalliskt grundämne som naturligt förekommer som svavelkristaller med formeln S8 eller i föreningar med andra grundämnen. Svavel är i dess naturliga form ett fast gulaktigt ämne, det är mycket vanligt och avger en svag distinkt lukt, föreningar med svavel har oftast en starkare lukt som påminner om ruttna ägg. I sin flytande form är ämnet rödaktigt, och avger en stark blå låga när det brinner.