Grundämne 13

13

Al

Aluminium
Aluminium
Aluminium är ett metalliskt grundämne med atomnummer 13. Aluminium är en lättmetall. Det är den vanligaste metallen i jordskorpan.