Swedn.Org

  Med omedelbar verkan lägger Swedn.org ner sin verksamhet med att lära ut Svenska språket då det inte går ihop ekonomiskt. Även om jag funnit att många har haft hjälp av att få förståelse och kunskap så finns det som sagt ingen ekonomi att fortsätta projektet.

 

 

Mvh J.Björnberg 2017-05-11

© Copyright 2017 Swedn.org